Stan stref powietrznych na dzień 2021-8-9

Strefy aktywowane 2021-8-9*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOP2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPPG2021-08-09 06:30:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-08-09 10:30:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-08-09 10:30:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZR2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD272021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 13:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 22:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
DEPD362021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD372021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 17:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD542021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 14:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21ACTIVATED
REPR1122021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D3934/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z GND-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04B2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04B2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z GND-F145FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 09:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 09:00:00Z A035-F145FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04E2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04E2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z A065-F145FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04F2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z GND-F145FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z F095-F315FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z F095-F145FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04P2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z A020-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR072021-08-09 10:30:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 21:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR11A2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F135-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11A2021-08-09 13:40:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F135-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR11B2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 09:00:00Z GND-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11C2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F205FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11C2021-08-09 13:40:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11E2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR11E2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11E2021-08-09 13:40:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR157A2021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1582021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A045FLDA40/LAW/126,705MHZACTIVATED
TRAEPTR1742021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-F095FLPJEACTIVATED
TRAEPTR180C2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 16:00:00Z GND-A025FLC150/AOACTIVATED
TRAEPTR180E2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 16:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR182A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR252021-08-09 09:15:00Z - 2021-08-09 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR3992021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR632021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z A055-F135FLCLNACTIVATED
TRAEPTR68A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 23:00:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED
TRAEPTR69B2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z A035-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-08-09 14:28:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 17:00:00Z GND-F135FLCLNACTIVATED
TRAEPTR69E2021-08-09 14:28:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS16C2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 14:00:00Z GND-A035FLKORMORAN21/CLNACTIVATED
TSAEPTS16D2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 14:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21/CLNACTIVATED
TSAEPTS16E2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 14:00:00Z GND-A045FLKORMORAN21/CLNACTIVATED
TSAEPTS16F2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 14:00:00Z A035-F155FLKORMORAN21/CLNACTIVATED
TSAEPTS282021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F205-F245FLF16ACTIVATED
TSAEPTS4112021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21/WACTIVATED
TSAEPTS4132021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A035FLC150 AAT3 PJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-08-09 08:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPKM2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2021-08-09 08:00:00Z - 2021-08-09 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-08-09 08:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-08-09 08:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD152021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21PLANNED
DEPD152021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 08:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21PLANNED
DEPD152021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 14:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21PLANNED
MRTEPMRT0012021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z GND-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 12:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-09 12:30:00Z - 2021-08-09 14:30:00Z A065-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-09 14:30:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-09 12:30:00Z - 2021-08-09 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-09 14:30:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-08-09 12:30:00Z - 2021-08-09 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-08-09 14:30:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 07:30:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z A020-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05E2021-08-09 15:00:00Z - 2021-08-09 22:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-08-09 15:00:00Z - 2021-08-09 22:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-08-09 08:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR072021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F135-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F205FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR1582021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A045FLDV40 LAW/126,705MHZPLANNED
TRAEPTR1742021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR1742021-08-09 13:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180E2021-08-09 16:00:00Z - 2021-08-09 22:00:00Z GND-A025FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A045FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-09 16:00:00Z - 2021-08-09 22:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR182A2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR182A2021-08-09 16:00:00Z - 2021-08-09 22:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR22E2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-08-09 16:00:00Z - 2021-08-09 22:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-08-09 04:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-09 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 18:15:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-08-09 08:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR3572021-08-09 15:00:00Z - 2021-08-09 18:45:00Z GND-F145FLSUP38/21PLANNED
TRAEPTR3692021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 18:30:00Z GND-A050FLNOT.G0776/21/CLNPLANNED
TRAEPTR3692021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 18:30:00Z GND-A050FLNOT.G0776/21/CLNPLANNED
TRAEPTR3992021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR592021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-09 13:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-09 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-08-09 18:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-09 18:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-08-09 18:45:00Z - 2021-08-09 20:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-08-09 18:45:00Z - 2021-08-09 20:00:00Z GND-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-08-09 18:45:00Z - 2021-08-09 20:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F115-F285FLF16/KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F415FLMG29 F16/MM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 13:30:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F115-F415FLMG29 F16/MM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F345FLMG29 F16/MM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z A025-F195FLMG29 F16/LK,MM,KS/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-09 14:30:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z F135-F285FLM346 TS11/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-09 12:30:00Z - 2021-08-09 14:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-09 12:30:00Z - 2021-08-09 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-09 14:30:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z F135-F315FLM346 TS11/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-09 07:30:00Z - 2021-08-09 11:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-09 11:00:00Z - 2021-08-09 17:30:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z GND-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 09:00:00Z GND-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 10:00:00Z A065-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-09 10:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z A035-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 09:00:00Z A035-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06D2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z A055-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 08:30:00Z F095-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS07C2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-08-09 13:30:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS12A2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 12:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-08-09 09:00:00Z - 2021-08-09 12:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS16C2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A035FLKORMORAN21/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A035FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS16C2021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A035FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS16D2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-F155FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS16D2021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-F155FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS16E2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z GND-A045FLKORMORAN21/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A045FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS16E2021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z GND-A045FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS16F2021-08-09 05:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z A035-F155FLKORMORAN21/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-08-09 08:30:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z A035-F155FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS16F2021-08-09 14:00:00Z - 2021-08-09 18:00:00Z A035-F155FLF16/CLN/WPLANNED
TSAEPTS262021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS282021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS292021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4162021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F245-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4162021-08-09 12:00:00Z - 2021-08-09 16:30:00Z F245-F285FLSUP96/21PLANNED
ADHOCEPTS4302021-08-09 19:00:00Z - 2021-08-09 23:59:00Z GND-A055FLNOT.N3956/21PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS