Stan stref powietrznych na dzień 2023-2-24

Strefy aktywowane 2023-2-24*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPG2023-02-24 08:00:00Z - 2023-02-24 16:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPPTA2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 13:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-F310FLNoneACTIVATED
DEPD25A2023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 12:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 15:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-24 17:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 15:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD362023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 12:00:00Z GND-A060FLNoneACTIVATED
DEPD382023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 17:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D6975/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D6975/22ACTIVATED
NWEPNW98B2023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 15:00:00Z GND-A008FLNoneACTIVATED
REPR1482023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E0510/22ACTIVATED
REPR2002023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23ACTIVATED
REPR2442023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A030FLSUP12/23ACTIVATED
REPR2762023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D7280/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2023-02-24 07:10:00Z - 2023-02-24 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR22A2023-02-24 07:30:00Z - 2023-02-24 14:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2023-02-24 07:30:00Z - 2023-02-24 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2023-02-24 07:30:00Z - 2023-02-24 14:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2023-02-24 10:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR3922023-02-24 07:18:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F235-F245FLOAT/NOT.D7069/22/UAVACTIVATED
TRAEPTR3992023-02-24 09:04:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F125FLOAT/SUP16/23ACTIVATED
TRAEPTR5432023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D7206/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR872023-02-24 09:45:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F245-F255FLOAT/BSP/UAVACTIVATED
TSAEPTS01A2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 10:30:00Z F095-F265FL/WACTIVATED
TSAEPTS01B2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 10:30:00Z A035-F265FL/WACTIVATED
TSAEPTS02A2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 11:00:00Z F115-F285FL/WACTIVATED
TSAEPTS02B2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 11:00:00Z A035-F660FL/WACTIVATED
TSAEPTS02C2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 11:00:00Z F135-F660FL/WACTIVATED
TSAEPTS02D2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 11:00:00Z A035-F345FL/WACTIVATED
TSAEPTS02F2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 11:00:00Z A035-F195FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD2142023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7188/22PLANNED
DEPD2152023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7189/22PLANNED
DEPD2602023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7190/22PLANNED
DEPD2612023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7191/22PLANNED
NWEPNW992023-02-24 10:30:00Z - 2023-02-24 17:00:00Z GND-A008FLNonePLANNED
REPR1042023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7192/22PLANNED
REPR1052023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7193/22PLANNED
REPR1132023-02-24 14:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D0955/23PLANNED
TRAEPTR05E2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A017-F095FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR1002023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2023-02-24 07:00:00Z - 2023-02-24 21:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-24 10:00:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2023-02-24 00:00:00Z - 2023-02-24 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR1732023-02-24 11:00:00Z - 2023-02-24 20:00:00Z GND-A010FLH60PLANNED
TRAEPTR181B2023-02-24 07:30:00Z - 2023-02-24 22:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR22A2023-02-24 07:30:00Z - 2023-02-24 14:30:00Z A020-F085FLMI24PLANNED
TRAEPTR24A2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR26A2023-02-24 08:00:00Z - 2023-02-24 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162023-02-24 11:30:00Z - 2023-02-24 20:30:00Z F095-F155FLOAT/NOT.D0014/23/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3902023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7195/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3922023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3932023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR3992023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F125FLOAT/SUP16/23PLANNED
TRAEPTR4112023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D0412/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR4572023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7197/22/WPLANNED
TRAEPTR4582023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7198/22PLANNED
TRAEPTR4592023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F155-F245FLOAT/NOT.D7199/22PLANNED
TRAEPTR4792023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F455-F660FLOAT/NOT.D7200/22PLANNED
TRAEPTR4882023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7201/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4892023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7202/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4902023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4912023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4942023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7204/22PLANNED
TRAEPTR51A2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 13:30:00Z F095-F375FLOAT/SU22/WPLANNED
TRAEPTR5422023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D7205/22PLANNED
TRAEPTR5452023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5472023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D7208/22PLANNED
TRAEPTR5502023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7209/22PLANNED
TRAEPTR5512023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22PLANNED
TRAEPTR5522023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D0071/23PLANNED
TRAEPTR6062023-02-24 11:30:00Z - 2023-02-24 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B6013/22/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6072023-02-24 11:30:00Z - 2023-02-24 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D7185/22/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR632A2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z A045-F195FLNOT.F6212/22PLANNED
TRAEPTR632B2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6215/22PLANNED
TRAEPTR632C2023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6216/22PLANNED
TRAEPTR6402023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F095-F145FLOAT/NOT.D0195/23PLANNED
TRAEPTR6412023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z A035-F105FLNOT.D0954/23PLANNED
TRAEPTR6492023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F145-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR792023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR872023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS01A2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 10:30:00Z F095-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 10:30:00Z A035-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z F115-F285FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-24 10:00:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A035-F660FL/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z F135-F660FL/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-24 10:00:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A035-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02F2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS06A2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A025-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-24 10:00:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-24 11:30:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A025-F285FLC295/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A025-F285FLC295/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-24 11:30:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A035-F285FLC295/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A035-F285FLC295/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z F095-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS07C2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-24 10:00:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:30:00Z A035-F245FLNonePLANNED
TSAEPTS07D2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:30:00Z A055-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS222023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-24 12:45:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS222023-02-24 12:45:00Z - 2023-02-24 14:30:00Z F205-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS222023-02-24 14:30:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-02-24 06:00:00Z - 2023-02-25 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS474A2023-02-24 08:00:00Z - 2023-02-24 17:00:00Z A020-F145FLSUP02/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS