Stan stref powietrznych na dzień 2021-4-19

Strefy aktywowane 2021-4-19*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 19:00:00Z GND-A055FLC152 TECNAMACTIVATED
DEPD212021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-F150FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 12:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
DEPD272021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD302021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z GND-A020FLNoneACTIVATED
DEPD312021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD332021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z GND-A060FLNoneACTIVATED
DEPD372021-04-19 06:10:00Z - 2021-04-19 13:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 18:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 18:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
TRAEPTR05C2021-04-19 10:52:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z GND-F245FLPZL130 APP EPRAACTIVATED
TRAEPTR05E2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z GND-F125FLPZL130 APP EPRAACTIVATED
TRAEPTR05G2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z A017-F095FLPZL130 APP EPRAACTIVATED
TRAEPTR10A2021-04-19 06:30:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z GND-A065FLM28,S70,PA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-04-19 06:30:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z GND-A065FLPA34,PA28 ,C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-04-19 06:30:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z GND-A065FLPA28,C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-04-19 06:30:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR157A2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 21:00:00Z GND-A025FLSW4 BSP C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-04-19 06:40:00Z - 2021-04-19 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-04-19 06:40:00Z - 2021-04-19 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-04-19 06:40:00Z - 2021-04-19 13:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 18:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 18:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR252021-04-19 09:50:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR312A2021-04-19 08:00:00Z - 2021-04-19 16:00:00Z GND-A021FLSUP08/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR312B2021-04-19 08:00:00Z - 2021-04-19 16:00:00Z GND-A010FLSUP08/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3992021-04-19 06:57:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR452021-04-19 08:30:00Z - 2021-04-19 18:00:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR70A2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS06C2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z A035-F285FLF16ACTIVATED
TSAEPTS06F2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z F125-F285FLF16ACTIVATED
TSAEPTS4112021-04-19 12:15:00Z - 2021-04-19 16:30:00Z A055-F115FLSUP29/21 AV -DETACTIVATED
TSAEPTS4122021-04-19 12:15:00Z - 2021-04-19 16:30:00Z F115-F515FLSUP29/21 AV -DETACTIVATED
TSAEPTS4132021-04-19 12:15:00Z - 2021-04-19 16:30:00Z A055-F515FLSUP29/21 AV -DETACTIVATED
ADHOCEPTS4612021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A050-F075FLNOT.D1692/21ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT0042021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
ADHOCEPR1642021-04-19 08:00:00Z - 2021-04-19 12:00:00Z GND-A040FLNOT.A1164/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 15:30:00Z GND-F095FLTS11PLANNED
TRAEPTR04B2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 07:30:00Z GND-F145FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 15:30:00Z GND-F145FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04C2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 09:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 09:00:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-19 09:00:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-19 08:30:00Z - 2021-04-19 10:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 12:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-19 12:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 07:30:00Z GND-F145FLTS11 1RODN BOZ EPDEPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-04-19 08:30:00Z - 2021-04-19 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-04-19 12:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 15:30:00Z GND-F145FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 07:30:00Z F095-F145FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 08:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-19 08:30:00Z - 2021-04-19 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-19 12:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 15:30:00Z F095-F145FLTS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR05A2021-04-19 16:00:00Z - 2021-04-19 23:59:00Z GND-A030FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR05A2021-04-19 17:00:00Z - 2021-04-19 23:59:00Z GND-A030FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR05C2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z GND-F245FLPZL130 APP EPRAPLANNED
TRAEPTR1032021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-04-19 06:30:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z GND-F095FLM28,S70,PA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR120B2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182A2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 21:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR21A2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 21:30:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 21:30:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR23F2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 12:00:00Z A055-F105FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-04-19 13:00:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-19 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR3992021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR69A2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR832021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR832021-04-19 09:51:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-04-19 09:51:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-04-19 06:00:00Z - 2021-04-20 06:00:00Z F205-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-19 09:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-04-19 09:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03A2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-19 08:30:00Z - 2021-04-19 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-19 12:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-19 08:30:00Z - 2021-04-19 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-19 12:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-19 12:20:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z F095-F285FLF16PLANNED
TSAEPTS06F2021-04-19 12:20:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS08B2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z F135-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS08C2021-04-19 09:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LK,PW/WPLANNED
TSAEPTS08E2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 09:00:00Z GND-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS08E2021-04-19 09:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS08G2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 17:00:00Z A065-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS262021-04-19 10:00:00Z - 2021-04-19 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS282021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4112021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 16:30:00Z A055-F115FLSUP29/21 AV -DETPLANNED
TSAEPTS4122021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 16:30:00Z F115-F515FLSUP29/21 AV -DETPLANNED
TSAEPTS4132021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 16:30:00Z A055-F515FLSUP29/21 AV -DETPLANNED
TSAEPTS4152021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 11:30:00Z F165-F205FLSUP29/21 AV -DETPLANNED
TSAEPTS4162021-04-19 12:00:00Z - 2021-04-19 16:30:00Z F245-F285FLSUP29/21 AV -DETPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS