Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-15

Strefy aktywowane 2023-10-15*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A065FL6473/23ACTIVATED
DEPD242023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-F115FL6474/23ACTIVATED
DEPD262023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-F255FL6476/23ACTIVATED
REPR1622023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
ADHOCR2002023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6260/23ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2023-10-15 08:00:00Z - 2023-10-15 18:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2023-10-15 07:00:00Z - 2023-10-15 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2023-10-15 07:00:00Z - 2023-10-15 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2023-10-15 07:00:00Z - 2023-10-15 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD2152023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP72/23PLANNED
MRTEPMRT1032023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A018FLNonePLANNED
TRAEPTR1272023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1432023-10-15 08:00:00Z - 2023-10-16 02:00:00Z GND-A055FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR181D2023-10-15 09:30:00Z - 2023-10-15 15:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR252023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-15 20:00:00Z GND-A050FLCLNPLANNED
TRAEPTR292023-10-15 07:00:00Z - 2023-10-15 18:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR4792023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR72023-10-15 07:00:00Z - 2023-10-15 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR792023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS222023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS462023-10-15 08:00:00Z - 2023-10-15 16:00:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
ADHOCEPTS5032023-10-15 09:00:00Z - 2023-10-15 14:00:00Z A043-F095FLNOT.D6107/23PLANNED
TSAEPTS5802023-10-15 21:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z A065-F095FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5812023-10-15 21:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F085-F135FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5892023-10-15 22:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5902023-10-15 21:30:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5912023-10-15 21:30:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F125-F205FLSUP102/23/UAVPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS