Stan stref powietrznych na dzień 2023-2-21

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-2-21*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPEL2024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-06-21 05:00:00Z - 2024-06-21 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-21 05:00:00Z - 2024-06-21 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLU2024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPNT2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:30:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 23:59:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPSY2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPWK2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:30:00Z GND-A055FLPJE C208ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 18:00:00Z GND-A055FLACROACTIVATED
ATZATZ EPZP2024-06-21 13:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPZP2024-06-21 15:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
BVLOSBVLOS5382024-06-21 05:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD242024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 18:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD272024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 14:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-F150FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 21:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD362024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 22:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
MRTEPMRT1492024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 09:00:00Z GND-A025FLM346ACTIVATED
MRTEPMRT1492024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1532024-06-21 07:30:00Z - 2024-06-21 10:00:00Z GND-A018FLW3ACTIVATED
MRTEPMRT922024-06-21 13:30:00Z - 2024-06-21 17:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-06-21 13:30:00Z - 2024-06-21 17:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR11A2024-06-21 07:30:00Z - 2024-06-21 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-21 11:30:00Z - 2024-06-21 14:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-21 07:30:00Z - 2024-06-21 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-21 09:00:00Z - 2024-06-21 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-21 07:30:00Z - 2024-06-21 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/W/RMK HPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-21 11:30:00Z - 2024-06-21 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/W/RMK HPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-21 07:30:00Z - 2024-06-21 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-21 11:30:00Z - 2024-06-21 14:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1272024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 17:30:00Z GND-A050FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1652024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180D2024-06-21 03:30:00Z - 2024-06-21 06:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180D2024-06-21 13:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180E2024-06-21 14:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-21 03:30:00Z - 2024-06-21 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-21 03:30:00Z - 2024-06-21 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-21 13:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR182A2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR1902024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z A055-F145FLPJE/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR20C2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 12:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 13:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 13:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 13:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 12:00:00Z A035-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR24A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 10:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR252024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR33B2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 23:59:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 23:59:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR3462024-06-21 16:00:00Z - 2024-06-21 22:00:00Z GND-A033FLSUP39/24PLANNED
TRAEPTR3502024-06-21 06:00:00Z - 2024-06-21 22:00:00Z GND-A055FLSUP67/24/122,305MHZACTIVATED
TRAEPTR3512024-06-21 15:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-F095FLSUP67/24/122,305MHZPLANNED
TRAEPTR3792024-06-21 09:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR432024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR44B2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 12:00:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:30:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR462024-06-21 13:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR462024-06-21 15:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR4A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z GND-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4A2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z GND-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 09:00:00Z A035-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-21 09:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z A065-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-21 08:30:00Z - 2024-06-21 10:00:00Z A065-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:30:00Z A065-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-21 14:30:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-21 08:30:00Z - 2024-06-21 10:00:00Z GND-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:30:00Z GND-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-21 14:30:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-21 08:30:00Z - 2024-06-21 10:00:00Z F095-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:30:00Z F095-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-21 14:30:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-21 15:30:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 11:00:00Z A065-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4P2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z A020-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4P2024-06-21 13:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-21 13:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR552024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR582024-06-21 08:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
TRAEPTR592024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR592024-06-21 14:00:00Z - 2024-06-21 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR5D2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR5G2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z A020-A035FLM346ACTIVATED
TRAEPTR5G2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z A020-A035FLM346PLANNED
TRAEPTR60A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR60B2024-06-21 09:00:00Z - 2024-06-21 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR72024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-21 09:00:00Z - 2024-06-21 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-21 09:00:00Z - 2024-06-21 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TSAEPTS10A2024-06-21 13:30:00Z - 2024-06-21 17:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-06-21 13:30:00Z - 2024-06-21 17:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS2A2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-21 14:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-21 10:30:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-21 14:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 09:40:00Z F115-F315FLTANGOPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-21 10:30:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:00:00Z F115-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-21 14:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 09:40:00Z F095-F315FLTANGOPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-21 10:30:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-21 14:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-21 10:30:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z A025-F195FLFA50/RMK GPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 14:00:00Z A025-F195FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-21 14:00:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z A025-F195FLFA50/RMK GPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 15:30:00Z A025-F195FLF16/RMK GACTIVATED
TSAEPTS3A2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3B2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-21 08:30:00Z - 2024-06-21 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3B2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-21 08:30:00Z - 2024-06-21 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3D2024-06-21 10:00:00Z - 2024-06-21 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-21 12:30:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3G2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z A065-F115FLM346ACTIVATED
TSAEPTS5D2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z A020-A065FLM346ACTIVATED
TSAEPTS5E2024-06-21 07:00:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z A020-F095FLM346ACTIVATED
TSAEPTS5F2024-06-21 11:00:00Z - 2024-06-21 11:05:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-06-21 11:05:00Z - 2024-06-21 13:00:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS7E2024-06-21 15:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z F095-F125FLAIRSHOWPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-21 15:00:00Z - 2024-06-21 20:00:00Z F095-F125FLAIRSHOWPLANNED

Strefy aktywowane 2023-2-21*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-02-21 15:00:00Z - 2023-02-22 01:00:00Z GND-A035FLMI17ACTIVATED
DEPD212023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-21 16:30:00Z GND-A065FLDYZ SAP.ACTIVATED
DEPD242023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F310FLNoneACTIVATED
DEPD25A2023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-21 23:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-21 22:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD292023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-21 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F185FLNoneACTIVATED
DEPD332023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-21 23:59:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD372023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-21 17:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
MRTEPMRT1532023-02-21 13:35:00Z - 2023-02-21 19:30:00Z GND-A018FLW3ACTIVATED
NPZEPNPZ32023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D6975/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D6975/22ACTIVATED
ADHOCEPR1002023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F095FLNOT.A0319/23ACTIVATED
REPR1482023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E4164/22ACTIVATED
REPR2002023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23ACTIVATED
REPR2442023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A030FLSUP12/23ACTIVATED
REPR2762023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D7280/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 17:00:00Z GND-A048FLRPA/WACTIVATED
TRAEPTR1272023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 17:00:00Z GND-A050FLRPA/WACTIVATED
TRAEPTR157A2023-02-21 14:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR20C2023-02-21 14:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2023-02-21 14:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A020FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2023-02-21 13:00:00Z - 2023-02-21 19:30:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR44B2023-02-21 14:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR48C2023-02-21 14:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR5432023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D7206/22ACTIVATED
TRAEPTR6492023-02-21 13:27:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F215-F225FLOAT/NOT.D7069/22/WACTIVATED
TRAEPTR69D2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-F135FL/WACTIVATED
TRAEPTR69E2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR852023-02-21 10:23:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F235-F245FLOAT/BSP/UAVACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 16:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPPTA2023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
DEPD212023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD212023-02-21 16:30:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7188/22PLANNED
DEPD2152023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7189/22PLANNED
DEPD2602023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7190/22PLANNED
DEPD2612023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7191/22PLANNED
DEPD362023-02-21 10:00:00Z - 2023-02-21 14:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD372023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
MRTEPMRT0112023-02-21 13:00:00Z - 2023-02-21 16:30:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0202023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0542023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 16:20:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 16:20:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312023-02-21 14:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT1492023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 14:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492023-02-21 16:30:00Z - 2023-02-21 18:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1532023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 19:30:00Z GND-A018FLW3PLANNED
REPR1042023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7192/22PLANNED
REPR1052023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7193/22PLANNED
TRAEPTR04A2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04A2023-02-21 16:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR04B2023-02-21 18:30:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2023-02-21 16:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR04D2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2023-02-21 16:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04G2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2023-02-21 16:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 14:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2023-02-21 14:00:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z GND-F225FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05D2023-02-21 16:00:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z GND-A055FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 12:30:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 12:30:00Z A017-F095FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z A017-F095FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR1002023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2023-02-21 07:00:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR1112023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-21 10:00:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180E2023-02-21 14:00:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2023-02-21 07:30:00Z - 2023-02-21 14:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2023-02-21 14:00:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20PLANNED
TRAEPTR181B2023-02-21 20:00:00Z - 2023-02-21 22:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2023-02-21 16:30:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR21A2023-02-21 12:00:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2023-02-21 12:00:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22A2023-02-21 06:30:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z A020-F085FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2023-02-21 06:30:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2023-02-21 06:30:00Z - 2023-02-21 20:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR24A2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 19:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR26A2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-02-21 17:00:00Z - 2023-02-22 02:00:00Z A035-A065FLMI17PLANNED
TRAEPTR3162023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F095-F155FLOAT/NOT.D0014/23PLANNED
ADHOCEPTR3842023-02-21 11:00:00Z - 2023-02-21 16:00:00Z GND-A025FLNOT.D0534/23PLANNED
TRAEPTR3902023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7195/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3922023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3932023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR3992023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F125FLOAT/NOT.D6732/22PLANNED
ADHOCEPTR4112023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D0412/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR4572023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7197/22/WPLANNED
TRAEPTR4582023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7198/22PLANNED
TRAEPTR4592023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F155-F245FLOAT/NOT.D7199/22PLANNED
TRAEPTR4792023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F455-F660FLOAT/NOT.D7200/22PLANNED
TRAEPTR4882023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7201/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4892023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7202/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4902023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4912023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4942023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7204/22PLANNED
TRAEPTR51A2023-02-21 08:30:00Z - 2023-02-21 10:00:00Z F095-F375FLOAT/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2023-02-21 12:00:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z F095-F375FLOAT/SU22/WPLANNED
TRAEPTR5422023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D7205/22PLANNED
TRAEPTR5452023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5472023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D7208/22PLANNED
TRAEPTR5502023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7209/22PLANNED
TRAEPTR5512023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22PLANNED
TRAEPTR5522023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D0071/23PLANNED
TRAEPTR6062023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B6013/22PLANNED
TRAEPTR6062023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B6013/22PLANNED
TRAEPTR6072023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D7185/22PLANNED
TRAEPTR632A2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z A045-F195FLNOT.F6212/22PLANNED
TRAEPTR632B2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6215/22PLANNED
TRAEPTR632C2023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6216/22PLANNED
TRAEPTR6402023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F095-F145FLOAT/NOT.D0195/23PLANNED
TRAEPTR6412023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z A035-F105FLNOT.D0283/23PLANNED
TRAEPTR6492023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F145-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69D2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69D2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F135-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 21:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F135-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR792023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR872023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS01A2023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2023-02-21 09:00:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z F115-F285FL/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 17:00:00Z F145-F245FLNonePLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 10:00:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z A035-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z F115-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A035-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-21 10:00:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS03C2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05E2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z A035-F175FLM346PLANNED
TSAEPTS05G2023-02-21 12:30:00Z - 2023-02-21 18:30:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS06B2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-21 10:00:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-21 12:00:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z A025-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-21 12:00:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z A035-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-21 12:00:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z F095-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-21 10:00:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2023-02-21 18:50:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-02-21 18:50:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12A2023-02-21 16:50:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2023-02-21 16:50:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12C2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z GND-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-02-21 06:00:00Z - 2023-02-22 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS474A2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 17:00:00Z A020-F145FLSUP02/23PLANNED
ADHOCEPTS5122023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 17:00:00Z F145-F245FLNOT.D0396/23/WPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS