Stan stref powietrznych na dzień 2021-12-1

Strefy aktywowane 2021-12-1*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-A035FLC150ACTIVATED
ATZATZ EPSY2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 23:00:00Z GND-A035FLF2TH/WACTIVATED
DEPD212021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-01 06:30:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD212021-12-01 06:30:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD272021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 14:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-01 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 21:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
MRTEPMRT1162021-12-01 09:30:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-A018FLC2AACTIVATED
MRTEPMRT1202021-12-01 09:30:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-A023FLC2AACTIVATED
MRTEPMRT1222021-12-01 09:30:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z A010-A023FLC2AACTIVATED
ADHOCEPR1072021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A016FLNOT.D6239/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR10B2021-12-01 07:30:00Z - 2021-12-01 21:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-12-01 07:30:00Z - 2021-12-01 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2021-12-01 13:20:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z F135-F245FLKS/WACTIVATED
TRAEPTR11B2021-12-01 13:20:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A035-F245FLKS/WACTIVATED
TRAEPTR11C2021-12-01 13:20:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z F095-F245FLKS/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11E2021-12-01 13:20:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z F095-F245FLKS/WACTIVATED
TRAEPTR120B2021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 17:00:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 17:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z A020-F135FLMI24/WACTIVATED
TRAEPTR22D2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR68A2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED
TSAEPTS02F2021-12-01 11:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A025-F195FLKS,MMACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
DEPD212021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD25A2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 21:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD362021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 08:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD362021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 08:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD452021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
DEPD51B2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD572021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 13:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 17:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0202021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1162021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-A018FLC2APLANNED
MRTEPMRT1222021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z A010-A023FLC2APLANNED
MRTEPMRT1312021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT1422021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 15:00:00Z GND-A023FLC2APLANNED
TRAEPTR04A2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z GND-F095FLM346 SW4PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F095FLM346 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04A2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F095FLM346 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z GND-F315FLM346 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F315FLM346 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F315FLM346 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 12:30:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z A035-F245FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-01 14:30:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z A035-F245FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 12:30:00Z GND-F315FLM346 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z GND-F245FLM346 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-01 14:30:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F315FLM346 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z GND-F245FLM346 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-01 14:30:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z F095-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A020-F095FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A020-F095FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR1002021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-12-01 07:30:00Z - 2021-12-01 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-12-01 07:30:00Z - 2021-12-01 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z F135-F245FLKS,BY,LK/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-01 16:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 11:30:00Z F095-F245FLKS,BY,LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-01 11:30:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A035-F245FLKS,BY,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-01 16:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11C2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z F095-F245FLKS,BY,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-01 16:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z F095-F245FLKS,BY,LK/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-01 16:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR1242021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2021-12-01 06:30:00Z - 2021-12-01 12:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-12-01 17:00:00Z - 2021-12-01 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-A020FLM346 SW4PLANNED
TRAEPTR20C2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR21A2021-12-01 11:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-12-01 11:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR252021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR48C2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR522021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR522021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 13:30:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-12-01 13:40:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-01 13:40:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-01 13:40:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F095-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-01 13:40:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-01 06:00:00Z - 2021-12-02 00:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:30:00Z F095-F175FLPZL130/WPLANNED
TSAEPTS01A2021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:30:00Z GND-F175FLPZL130/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:30:00Z A035-F175FLPZL130/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-12-01 12:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 11:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-01 11:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z GND-F405FLKS,1BLTR/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM,1BLTR/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM,1BLTR/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-01 14:30:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-01 14:30:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-01 14:30:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-01 08:00:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 18:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 09:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-01 09:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 11:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-01 11:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 09:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-01 09:30:00Z - 2021-12-01 11:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-01 11:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z A035-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 09:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 09:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-01 09:30:00Z - 2021-12-01 11:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-01 11:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-12-01 10:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A055-F245FLF16 KOORDYNACJA 1RODNPLANNED
TSAEPTS10A2021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 16:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262021-12-01 16:00:00Z - 2021-12-01 17:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-01 07:00:00Z - 2021-12-01 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS432021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 14:50:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 14:50:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462021-12-01 09:00:00Z - 2021-12-01 14:50:00Z F095-F215FLGLDPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS