Stan stref powietrznych na dzień 2024-4-22

Strefy aktywowane 2024-4-22*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-F125FLNoneACTIVATED
DEPD272024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-F125FLNoneACTIVATED
DEPD292024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F500FLNoneACTIVATED
DEPD312024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-F185FLNoneACTIVATED
DEPD332024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD362024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD372024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 14:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD382024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD51B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD51B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
REPR1612024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0746/24ACTIVATED
REPR2002024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1102024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR157A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1652024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180E2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 01:00:00Z GND-A025FLBSP LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR312024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3992024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F125FLOATC/NOT.D2138/24ACTIVATED
TRAEPTR4A2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4D2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 09:00:00Z A035-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z A035-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z F095-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4P2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A020-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4P2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A020-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR6912024-04-22 07:18:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F215-F225FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR6912024-04-22 07:18:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F215-F225FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR70A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
ADHOCFALKEN2024-04-22 06:30:00Z - 2024-04-22 14:00:00Z GND-F155FLNoneACTIVATED
ADHOCTRAPISEK2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-04-22 05:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-04-22 05:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-04-22 05:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-04-22 05:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPNT2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-23 00:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPPG2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-23 00:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPWK2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWK2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5362024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
BVLOSBVLOS5372024-04-22 05:00:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD152024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-F155FLSU22/WPLANNED
DEPD2152024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD2152024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD372024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD482024-04-22 10:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z GND-A010FLNonePLANNED
MRTEPMRT1102024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A018FLAH64PLANNED
MRTEPMRT1102024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A018FLAH64PLANNED
MRTEPMRT1312024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-A012FLMI17PLANNED
MRTEPMRT1492024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT772024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-A018FLMI17PLANNED
MRTEPMRT772024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-A018FLMI17PLANNED
MRTEPMRT922024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT922024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT932024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
ADHOCEPR1302024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z GND-A035FLNOT.D2308/24PLANNED
ADHOCEPR1302024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z GND-A035FLNOT.D2308/24PLANNED
REPR1612024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0746/24PLANNED
TRAEPTR1002024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1002024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F135-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F135-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F135-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F135-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z F155-F195FLUAV/BSPPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z F155-F195FLUAV/BSPPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 22:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F155-F195FLUAV/BSPPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 22:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F155-F195FLUAV/BSPPLANNED
TRAEPTR11B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z F155-F195FLUAV/BSPPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A065-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A065-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F095-F245FLF16 CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F095-F245FLF16 CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F095-F245FLF16 CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11D2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR11D2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F095-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F095-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F095-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F095-F245FLF16 WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1432024-04-22 01:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A025FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1432024-04-22 01:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A025FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1432024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 11:00:00Z GND-A025FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR180D2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR180D2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR181B2024-04-22 04:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-04-22 04:00:00Z - 2024-04-22 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A045FLMI2 SW4 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR181B2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A045FLMI2 SW4 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR182A2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A020FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A020FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR20C2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22A2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22A2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 15:00:00Z A035-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 14:00:00Z A020-A055FLW3 MI8PLANNED
TRAEPTR24A2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 14:00:00Z A020-A055FLW3 MI8PLANNED
TRAEPTR252024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR252024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP10/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3162024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP10/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3562024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1932/24/WPLANNED
TRAEPTR3562024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1932/24/WPLANNED
TRAEPTR3792024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 19:00:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR4142024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z A020-A065FLSUP42/24PLANNED
TRAEPTR4142024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z A020-A065FLSUP42/24PLANNED
TRAEPTR4142024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z A020-A065FLSUP42/24PLANNED
TRAEPTR4162024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z GND-A065FLSUP42/24PLANNED
TRAEPTR4162024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z GND-A065FLSUP42/24PLANNED
TRAEPTR44B2024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4572024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4572024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4792024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4D2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-04-22 08:30:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z GND-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z F095-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-04-22 08:30:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-04-22 14:30:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-A015FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR4P2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 14:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR51A2024-04-22 08:00:00Z - 2024-04-22 09:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2024-04-22 15:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR592024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR592024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR5D2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z GND-F145FLM346PLANNED
TRAEPTR5D2024-04-22 08:30:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z GND-F145FLM346PLANNED
TRAEPTR5E2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR5E2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR5G2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-A035FLM346PLANNED
TRAEPTR5G2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-A035FLM346PLANNED
ADHOCEPTR6072024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-A010FLNOT.N1825/24PLANNED
TRAEPTR60A2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 18:30:00Z A055-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR612024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR6402024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6402024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6412024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6762024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6762024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6932024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6932024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69A2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A035-F245FLSU22/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-F245FLSU22/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-F245FLSU22/BSP/UAV/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 16:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 21:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z F095-F245FLSU22/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR72024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72024-04-22 07:00:00Z - 2024-04-22 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR7382024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR7382024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR792024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR792024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR832024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR832024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR842024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR842024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 16:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS16C2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A035FLMG29 AH64/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A035FLMG29 AH64/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-A035FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-A035FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A025FLAH64/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-04-22 14:00:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A025FLAH64/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-04-22 10:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z GND-A025FLMI2/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 14:00:00Z GND-F155FLMG29 AH64/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2024-04-22 13:30:00Z - 2024-04-22 23:00:00Z GND-A045FLMG29 AH64/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z GND-A045FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z GND-A045FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2024-04-22 12:00:00Z - 2024-04-22 14:00:00Z A035-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 14:00:00Z A035-F155FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS1A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS262024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS262024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS262024-04-22 18:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS262024-04-22 18:00:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS292024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 11:00:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 11:00:00Z A035-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 11:00:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 11:00:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 17:00:00Z - 2024-04-22 20:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 20:00:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 09:00:00Z GND-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 11:00:00Z A035-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS2E2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS2E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS2E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS2E2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS2E2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS2E2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:00:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS3A2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 08:30:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 08:30:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-04-22 08:30:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5422024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5422024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-04-22 06:00:00Z - 2024-04-23 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5D2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5D2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-04-22 11:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-04-22 12:30:00Z - 2024-04-22 13:30:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-04-22 07:30:00Z - 2024-04-22 08:30:00Z A035-F145FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-04-22 08:30:00Z - 2024-04-22 10:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-04-22 10:00:00Z - 2024-04-22 12:30:00Z A035-F145FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS6A2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 11:00:00Z A035-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-04-22 09:00:00Z - 2024-04-22 11:00:00Z F095-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7B2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7B2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7B2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7D2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS7D2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS7D2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS7D2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS7E2024-04-22 13:00:00Z - 2024-04-22 16:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7E2024-04-22 16:30:00Z - 2024-04-22 17:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7E2024-04-22 18:30:00Z - 2024-04-22 21:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7E2024-04-22 21:30:00Z - 2024-04-22 22:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS