Stan stref powietrznych na dzień 2022-11-3

Strefy aktywowane 2022-11-3*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD312022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-F185FLNoneACTIVATED
DEPD382022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
REPR1482022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22ACTIVATED
REPR2002022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
TRAEPTR1072022-11-03 21:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1102022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR3992022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATACTIVATED
TRAEPTR5432022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2022-11-03 08:00:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD212022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD212022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2142022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2152022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD2152022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD242022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-F510FLNonePLANNED
DEPD25A2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-F265FLNonePLANNED
DEPD2602022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2602022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2612022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD2612022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD272022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-F085FLNonePLANNED
DEPD292022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 23:00:00Z GND-F150FLNonePLANNED
DEPD312022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-F185FLNonePLANNED
DEPD332022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD362022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD382022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD452022-11-03 08:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD51B2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD53A2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 17:00:00Z GND-A030FLNonePLANNED
MRTEPMRT0202022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0542022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 15:50:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 15:50:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1492022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-11-03 12:30:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-03 17:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
NPZEPNPZ32022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
NPZEPNPZ42022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
REPR1042022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A018FLNOT.N5710/22PLANNED
REPR1042022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A018FLNOT.N5710/22PLANNED
REPR1052022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D5709/22PLANNED
REPR1052022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D5709/22PLANNED
REPR1482022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22PLANNED
REPR2002022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22PLANNED
TRAEPTR04A2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-11-03 19:00:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04D2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z GND-F225FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A017-F095FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR1002022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152PLANNED
TRAEPTR1102022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-11-03 10:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1252022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1262022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1262022-11-03 06:15:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1432022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
TRAEPTR157A2022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR157A2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR180E2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2022-11-03 06:30:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z GND-A045FLC150 DA40/AOPLANNED
TRAEPTR181B2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA40 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2022-11-03 22:00:00Z - 2022-11-03 23:00:00Z GND-A045FLC150 DA40/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 22:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR21A2022-11-03 10:00:00Z - 2022-11-03 20:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2022-11-03 10:00:00Z - 2022-11-03 20:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22A2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 18:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 18:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 18:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24B2022-11-03 08:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A035-F080FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 15:03:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162022-11-03 12:30:00Z - 2022-11-03 20:30:00Z F095-F155FLNOT.N5392/22PLANNED
TRAEPTR3692022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 15:00:00Z GND-A050FLNOT.G0924/22/CLNPLANNED
TRAEPTR3902022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3902022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3912022-11-03 06:05:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F255-F265FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR3932022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR3992022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATPLANNED
TRAEPTR4492022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR4492022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR4572022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OATPLANNED
TRAEPTR4572022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4582022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4902022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4902022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4942022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR4942022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR53A2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 15:10:00Z F095-F445FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR53B2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 15:10:00Z F145-F445FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR5422022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5422022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5432022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22PLANNED
TRAEPTR5452022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5452022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5472022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5472022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5502022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5502022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5512022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5512022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5522022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR5522022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR6062022-11-03 12:30:00Z - 2022-11-03 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B4157/22PLANNED
TRAEPTR6072022-11-03 12:30:00Z - 2022-11-03 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D5361/22PLANNED
TRAEPTR69A2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2022-11-03 14:30:00Z - 2022-11-03 16:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-03 14:30:00Z - 2022-11-03 16:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z GND-F245FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z GND-F245FLBSP/UAV/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-03 14:30:00Z - 2022-11-03 16:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F095-F245FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F095-F245FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-11-03 14:30:00Z - 2022-11-03 16:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR70A2022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 15:00:00Z A045-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 15:00:00Z A035-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR842022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 12:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-11-03 12:30:00Z - 2022-11-03 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-11-03 20:30:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR952022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR982022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 12:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992022-11-03 12:30:00Z - 2022-11-03 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992022-11-03 20:30:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS01A2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z F095-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A015-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-03 08:00:00Z - 2022-11-03 09:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F115-F285FLEF2000/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z F115-F285FL/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-03 08:00:00Z - 2022-11-03 09:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F095-F455FLEF2000/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z A035-F660FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-03 08:00:00Z - 2022-11-03 09:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F115-F455FLEF2000/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z F115-F660FL/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F095-F345FLEF2000/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z A035-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-11-03 08:00:00Z - 2022-11-03 09:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z F095-F195FLEF2000PLANNED
TSAEPTS02F2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 13:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS02F2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS03C2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS05E2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 10:00:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-03 10:00:00Z - 2022-11-03 14:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2022-11-03 14:00:00Z - 2022-11-03 16:45:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-03 16:45:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 09:30:00Z GND-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-03 09:30:00Z - 2022-11-03 10:00:00Z GND-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-03 10:00:00Z - 2022-11-03 11:00:00Z A025-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A025-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 09:30:00Z A035-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-03 09:30:00Z - 2022-11-03 11:00:00Z A035-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A035-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 09:30:00Z A055-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 09:30:00Z F095-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-03 09:30:00Z - 2022-11-03 11:00:00Z F095-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z F095-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-11-03 10:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 10:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-11-03 16:30:00Z - 2022-11-04 00:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12C2022-11-03 12:00:00Z - 2022-11-03 19:30:00Z GND-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-11-03 00:00:00Z - 2022-11-03 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-04 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-11-03 07:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS402022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 15:25:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 15:25:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 15:25:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 15:25:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462022-11-03 06:00:00Z - 2022-11-03 15:25:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
TSAEPTS4742022-11-03 07:30:00Z - 2022-11-03 15:30:00Z GND-F145FLSUP37/22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS