Stan stref powietrznych na dzień 2022-2-25

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 20:30:00Z GND-A035FLC150PLANNED
ATZATZ EPPTA2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ADHOCEPD2062022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A065FLNOT.G0151/22PLANNED
DEPD212022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD242022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD25A2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z GND-F190FLNonePLANNED
DEPD272022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 22:00:00Z GND-F085FLNonePLANNED
DEPD292022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-F500FLNonePLANNED
DEPD302022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD312022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD332022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 16:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD372022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD382022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD53A2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 23:00:00Z GND-F330FLNonePLANNED
DEPD53A2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 16:00:00Z GND-A025FLNonePLANNED
MRTEPMRT0032022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z GND-A018FLMG29/WPLANNED
MRTEPMRT0092022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0202022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
REPR1092022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D0539/22PLANNED
ADHOCEPR1272022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A035FLNOT.G0146/22PLANNED
ADHOCEPR1342022-02-25 19:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A065FLNOT.G0178/22PLANNED
ADHOCEPR1352022-02-25 19:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-F095FLNOT.G0178/22PLANNED
TRAEPTR04A2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z GND-F095FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04A2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z GND-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z A035-F245FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:30:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-25 12:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z A035-F245FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z GND-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:30:00Z GND-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-25 12:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z GND-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-25 12:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z A065-F095FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR05E2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z GND-F125FLM28PLANNED
TRAEPTR05G2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z A017-F095FLM28PLANNED
TRAEPTR1032022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-02-25 07:30:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z GND-F095FLC152/CLN/WPLANNED
TRAEPTR10B2022-02-25 07:30:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2022-02-25 07:30:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z GND-A065FLS70/CLNPLANNED
TRAEPTR10E2022-02-25 07:30:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z A020-A065FLS70/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2022-02-25 07:30:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1102022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2022-02-25 07:30:00Z - 2022-02-25 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z GND-A020FLM346 BOZ EPDEPLANNED
TRAEPTR22A2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 16:00:00Z A035-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 16:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 16:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 16:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 16:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z A035-F095FLC150/CNLPLANNED
TRAEPTR3582022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 13:00:00Z GND-A035FLSUP12/22PLANNED
TRAEPTR3992022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22PLANNED
TRAEPTR4302022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0694/22PLANNED
TRAEPTR4312022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z A035-A065FLNOT.D0698/22PLANNED
TRAEPTR4472022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z A035-F095FLNOT.D0719/22PLANNED
TRAEPTR4482022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z F095-F155FLNOT.D0721/22PLANNED
TRAEPTR44B2022-02-25 07:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR53A2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 16:10:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-02-25 11:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-02-25 13:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-02-25 15:00:00Z - 2022-02-25 16:10:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 09:00:00Z F095-F660FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 11:00:00Z F095-F660FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-02-25 12:00:00Z - 2022-02-25 13:00:00Z F095-F660FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-02-25 14:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F095-F660FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 09:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 11:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-02-25 12:00:00Z - 2022-02-25 13:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-02-25 14:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A035-F245FLSU22/SN,KS/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-F245FLSU22/SN,KS/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z GND-F245FLSU22/SN,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F095-F245FLSU22/SN,KS/WPLANNED
TRAEPTR70A2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR952022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 09:00:00Z F115-F285FLKANIA22PLANNED
TSAEPTS02A2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z F115-F285FLKS/KANIA22PLANNED
TSAEPTS02A2022-02-25 12:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 09:00:00Z GND-F660FLKANIA22PLANNED
TSAEPTS02B2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z GND-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z A035-F660FLKS,MM/KANIA22PLANNED
TSAEPTS02B2022-02-25 12:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A035-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-25 14:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 09:00:00Z F115-F660FLKANIA22PLANNED
TSAEPTS02C2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z F115-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z F115-F660FLKS,MM/KANIA22PLANNED
TSAEPTS02C2022-02-25 12:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F115-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-25 14:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A035-F345FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z A025-F195FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS03A2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:30:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:30:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-25 12:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-25 12:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 09:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-25 09:30:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 09:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-25 09:30:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 09:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 09:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-25 09:30:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 14:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS222022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS262022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-02-25 07:00:00Z - 2022-02-25 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
ADHOCEPTS4742022-02-25 08:00:00Z - 2022-02-25 09:00:00Z GND-F145FLNOT.D0677/22PLANNED
ADHOCEPTS4742022-02-25 10:00:00Z - 2022-02-25 12:00:00Z GND-F145FLNOT.D0677/22PLANNED
ADHOCR1412022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z GND-A065FLE0498/22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS