Stan stref powietrznych na dzień 2021-5-31

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-05-31 14:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPEL2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-05-31 05:00:00Z - 2021-05-31 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKR2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPOP2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 19:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD242021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD25A2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 16:00:00Z GND-F190FLNonePLANNED
DEPD292021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 01:00:00Z GND-F285FLNonePLANNED
DEPD312021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD332021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 20:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD362021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 08:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD372021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 18:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD382021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD53A2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 22:00:00Z GND-F340FLNonePLANNED
DEPD53B2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 22:00:00Z SFC-F340FLNonePLANNED
DEPD542021-05-31 20:00:00Z - 2021-05-31 21:30:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD572021-05-31 11:30:00Z - 2021-05-31 12:30:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0092021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-A011FLW3/WPLANNED
MRTEPMRT0102021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0182021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z GND-A018FLNonePLANNED
MRTEPMRT0202021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-A016FLNonePLANNED
MRTEPMRT0212021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-A018FLNonePLANNED
MRTEPMRT0502021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-A018FLCLNPLANNED
MRTEPMRT1172021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 13:00:00Z GND-A035FLW3PLANNED
MRTEPMRT1262021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 13:00:00Z GND-A018FLW3PLANNED
MRTEPMRT1312021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
REPR1462021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z GND-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04B2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 10:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-31 12:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 10:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-05-31 12:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 10:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-31 12:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 08:00:00Z A020-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z A065-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR05E2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 13:00:00Z GND-A040FLMI2PLANNED
TRAEPTR05E2021-05-31 15:00:00Z - 2021-05-31 22:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-05-31 15:00:00Z - 2021-05-31 22:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 20:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 20:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1102021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F135-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11B2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z GND-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11B2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F095-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11C2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F095-F245FLLK,KS/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F095-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR120B2021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-05-31 11:00:00Z - 2021-05-31 23:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR1582021-05-31 06:30:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-A045FLDA20/LAW 126,705MHZPLANNED
TRAEPTR180E2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR182A2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2021-05-31 18:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR1902021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z A055-F145FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR20C2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z A035-F155FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-05-31 04:00:00Z - 2021-05-31 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-05-31 06:00:00Z - 2021-05-31 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 18:45:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR312A2021-05-31 13:00:00Z - 2021-05-31 22:00:00Z GND-A032FLSUP37/21PLANNED
TRAEPTR312B2021-05-31 13:00:00Z - 2021-05-31 22:00:00Z GND-A010FLSUP37/21PLANNED
TRAEPTR3132021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z GND-A065FLSUP53/21PLANNED
TRAEPTR3992021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR48C2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 13:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR51A2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR51A2021-05-31 15:30:00Z - 2021-05-31 17:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR572021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z A055-F165FLPJEPLANNED
TRAEPTR592021-05-31 14:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR632021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 17:30:00Z A055-F135FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR69A2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-05-31 13:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 18:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 18:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-05-31 06:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-05-31 18:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-05-31 18:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z F115-F285FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z GND-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F095-F405FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-31 16:30:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F115-F405FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-05-31 16:30:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z F115-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 21:00:00Z F095-F345FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-31 12:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-31 12:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z GND-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z GND-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 10:00:00Z A065-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z A035-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z A035-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z A055-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-05-31 07:30:00Z - 2021-05-31 08:30:00Z F095-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-05-31 08:30:00Z - 2021-05-31 16:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 09:00:00Z GND-F245FLF16 RMK FPLANNED
TSAEPTS07C2021-05-31 09:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z A035-F245FLF16 RMK FPLANNED
TSAEPTS07D2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z A055-F195FLF16 RMK FPLANNED
TSAEPTS07E2021-05-31 08:00:00Z - 2021-05-31 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262021-05-31 10:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-05-31 07:00:00Z - 2021-05-31 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS