Stan stref powietrznych na dzień 2021-12-28

Strefy aktywowane 2021-12-28*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-28 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1092021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6575/21ACTIVATED
REPR1142021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D6694/21ACTIVATED
REPR1172021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-28 19:00:00Z GND-A023FLNOT.A4947/21ACTIVATED
TRAEPTR1012021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1052021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPEL2021-12-28 12:00:00Z - 2021-12-28 21:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-12-28 07:00:00Z - 2021-12-28 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
DEPD25A2021-12-28 07:00:00Z - 2021-12-28 15:00:00Z GND-F265FLNonePLANNED
DEPD53A2021-12-28 07:00:00Z - 2021-12-28 16:00:00Z GND-A025FLNonePLANNED
TRAEPTR05D2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 14:30:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 14:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 14:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1032021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1082021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-12-28 07:30:00Z - 2021-12-28 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-12-28 07:30:00Z - 2021-12-28 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-12-28 07:30:00Z - 2021-12-28 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-12-28 07:30:00Z - 2021-12-28 20:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1262021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-12-28 07:00:00Z - 2021-12-28 19:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR22A2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 14:00:00Z A020-F135FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 14:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 14:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR252021-12-28 07:00:00Z - 2021-12-28 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 14:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR51A2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-28 10:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-28 09:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-28 08:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-28 09:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-28 06:00:00Z - 2021-12-29 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS262021-12-28 07:00:00Z - 2021-12-28 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-28 07:00:00Z - 2021-12-28 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS