Stan stref powietrznych na dzień 2021-6-2

Strefy aktywowane 2021-6-2*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKM2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-A035FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPKR2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 18:30:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-06-02 06:50:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD212021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F660FLNoneACTIVATED
DEPD292021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z GND-F145FLNoneACTIVATED
DEPD372021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 22:00:00Z GND-F340FLNoneACTIVATED
DEPD53B2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 22:00:00Z SFC-F340FLNoneACTIVATED
REPR1132021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A020FLNoneACTIVATED
REPR1462021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
TRAEPTR05D2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F125FLPZL130 MI2/DE,RAACTIVATED
TRAEPTR05E2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F125FLNoneACTIVATED
TRAEPTR05G2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A017-F095FLNoneACTIVATED
TRAEPTR072021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR1042021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 13:00:00Z GND-A041FLRPA BENARCZUK 897503011ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1582021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-A045FLDA20 LAW/126,705MHZACTIVATED
TRAEPTR180E2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 21:00:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR20C2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 13:30:00Z GND-A045FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 13:30:00Z GND-A018FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 13:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 13:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 13:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24B2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A035-A065FLW3/CLNACTIVATED
TRAEPTR252021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2021-06-02 10:30:00Z - 2021-06-02 18:50:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR26B2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR312A2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 17:00:00Z GND-A032FLSUP37/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR312B2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 17:00:00Z GND-A010FLSUP37/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3462021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-A020FLNOT.N1848/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3572021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 19:45:00Z GND-F145FLSUP38/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR44B2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 13:30:00Z A018-A035FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR48C2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 13:30:00Z GND-A009FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR572021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z A055-F165FLPJEACTIVATED
TRAEPTR69D2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-06-02 05:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPKB2021-06-02 15:00:00Z - 2021-06-02 18:30:00Z GND-A065FLRPAPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD152021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F245FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
DEPD25A2021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 23:59:00Z GND-F190FLNonePLANNED
MRTEPMRT0022021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-A018FLM346/WPLANNED
MRTEPMRT0092021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-A011FLW3/WPLANNED
MRTEPMRT0102021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0182021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-06-02 12:35:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-06-02 12:35:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0272021-06-02 09:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0502021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502021-06-02 12:35:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0932021-06-02 09:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 13:30:00Z GND-A012FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR04A2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04A2021-06-02 11:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04B2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-02 11:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-02 11:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 08:30:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 10:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-02 12:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-02 11:30:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 08:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 10:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-02 12:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-02 11:30:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 08:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 10:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-02 12:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-02 11:30:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A065-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-06-02 11:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A065-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR05E2021-06-02 06:30:00Z - 2021-06-02 08:00:00Z GND-F125FLPZL130 MI2/DE,RAPLANNED
TRAEPTR05E2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F125FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TRAEPTR05E2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 13:00:00Z GND-A040FLMI2/WPLANNED
TRAEPTR05E2021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 18:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-06-02 06:30:00Z - 2021-06-02 08:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A017-F095FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TRAEPTR05G2021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 18:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F135-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11A2021-06-02 12:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F135-F245FLKSPLANNED
TRAEPTR11B2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z GND-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11B2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11C2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F245FLLK,KS/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-06-02 12:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F245FLKS/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11E2021-06-02 12:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F245FLKSPLANNED
TRAEPTR120B2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1352021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 12:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR182A2021-06-02 18:00:00Z - 2021-06-02 21:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR24B2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A035-F120FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-06-02 04:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 18:50:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z A035-F095FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR3692021-06-02 06:00:00Z - 2021-06-02 11:00:00Z GND-A050FLNOT.G0428/21/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 13:30:00Z A018-A045FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR51A2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR51A2021-06-02 15:30:00Z - 2021-06-02 17:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR53A2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 19:35:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2021-06-02 12:00:00Z - 2021-06-02 19:35:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 19:35:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-06-02 12:00:00Z - 2021-06-02 19:35:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-06-02 11:50:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 13:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-02 13:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-02 16:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-02 11:50:00Z - 2021-06-02 13:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-02 16:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-02 11:50:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-06-02 08:40:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-06-02 11:50:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F135-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-02 16:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-02 08:40:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-02 11:50:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F135-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-06-02 16:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-06-02 11:50:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR842021-06-02 18:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-06-02 18:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-06-02 18:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F115-F285FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02B2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z GND-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z GND-F455FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02B2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F095-F455FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02C2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F115-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F115-F455FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02D2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F345FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F095-F345FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02F2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A025-F195FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS03A2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-02 12:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-02 08:30:00Z - 2021-06-02 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-02 12:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 10:00:00Z A065-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-02 10:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z A065-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 08:30:00Z A055-F285FLLK/WPLANNED
TSAEPTS06E2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 08:30:00Z F095-F285FLLK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-06-02 07:30:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-06-02 12:00:00Z - 2021-06-02 16:30:00Z F095-F285FLKS/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z GND-F245FLF16 RMK EPLANNED
TSAEPTS07C2021-06-02 09:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z A035-F245FLF16 RMK EPLANNED
TSAEPTS07C2021-06-02 12:05:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z A035-F245FLF16 RMK EPLANNED
TSAEPTS07D2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z A055-F195FLF16 RMK EPLANNED
TSAEPTS07D2021-06-02 12:05:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z A055-F195FLF16 RMK EPLANNED
TSAEPTS07E2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-06-02 12:05:00Z - 2021-06-02 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-06-02 09:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-06-02 09:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-06-02 09:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2021-06-02 09:30:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS14A2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A035-F195FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS14A2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 12:00:00Z A035-F195FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS14C2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F195FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS14C2021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 12:00:00Z GND-F195FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS16C2021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-F155FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z GND-A045FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 18:00:00Z A035-F155FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS4202021-06-02 07:00:00Z - 2021-06-02 09:00:00Z GND-A035FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4202021-06-02 12:00:00Z - 2021-06-02 16:00:00Z GND-A035FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4262021-06-02 15:00:00Z - 2021-06-02 20:00:00Z GND-A035FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-02 05:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21 DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-02 14:00:00Z - 2021-06-02 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21 DRAGON21/WPLANNED
TSAEPTS4742021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z GND-F145FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4762021-06-02 08:00:00Z - 2021-06-02 14:00:00Z A055-F245FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS