Stan stref powietrznych na dzień 2021-9-17

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2021-9-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBY2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-06-17 05:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-17 05:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPKE2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLU2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 18:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPWK2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 19:30:00Z GND-A055FLPJE C208ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
BVLOSBVLOS5382024-06-17 05:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD242024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD272024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 15:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD362024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD452024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-F080FLPJEACTIVATED
DEPD53B2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-F505FLBALTOPS24ACTIVATED
MRTEPMRT1142024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A018FLC130ACTIVATED
MRTEPMRT1492024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT742024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A018FLC130/RMK GACTIVATED
REPR1132024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A020FLNOT.D3598/24ACTIVATED
ADHOCEPR1362024-06-17 03:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3587/24PLANNED
ADHOCEPR1362024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D3587/24PLANNED
ADHOCEPR1372024-06-17 03:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3591/24PLANNED
ADHOCEPR1372024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D3591/24PLANNED
TRAEPTR10A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR11A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1652024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180D2024-06-17 03:30:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180D2024-06-17 03:30:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180E2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180E2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 03:30:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A045FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR182A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR182A2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A020FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR22A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR24A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z A020-A055FLAW149ACTIVATED
TRAEPTR252024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3462024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A055FLSUP39/24PLANNED
TRAEPTR3792024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4A2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A035-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A035-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A065-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z A065-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z F095-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4P2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4P2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR592024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 20:30:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR592024-06-17 14:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 20:30:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5G2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5G2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR60A2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR60B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WACTIVATED
TRAEPTR622024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR622024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR6702024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-06-17 16:00:00Z - 2024-06-17 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6812024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F095FLNOT.D3352/24PLANNED
TRAEPTR68A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR69A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z A035-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-17 15:30:00Z - 2024-06-17 19:15:00Z F085-F205FLWPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69C2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F135-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F135-F205FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F135-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69F2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR72024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR7122024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7142024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A035-A065FLSUP 58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72A2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A035FLGLDPLANNED
TRAEPTR72A2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A035FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A045FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A045FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72C2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A055FLGLDPLANNED
TRAEPTR72C2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A055FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDACTIVATED
TSAEPTS14A2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A035-F195FLNoneACTIVATED
TSAEPTS14A2024-06-17 15:30:00Z - 2024-06-17 17:30:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS14C2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F195FLNoneACTIVATED
TSAEPTS14C2024-06-17 15:30:00Z - 2024-06-17 17:30:00Z GND-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS1A2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS262024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F115-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F455FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F355FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z F115-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F115-F455FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 09:40:00Z F115-F315FLTANGOACTIVATED
TSAEPTS2C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F355FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F345FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 09:40:00Z F095-F315FLTANGOACTIVATED
TSAEPTS2D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A025-F195FLM346PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 11:00:00Z A025-F195FLF16 F35PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS3A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3B2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3B2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3D2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3D2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5D2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 07:35:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-17 07:35:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS6A2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A065-F285FLF16 F35/WACTIVATED
TSAEPTS6A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z GND-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A035-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS6C2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F285FLF16 F35/WACTIVATED
TSAEPTS6C2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z A035-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z A055-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F125-F285FLF16 F35/WACTIVATED
TSAEPTS6F2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/RMK F GPLANNED

Strefy aktywowane 2021-9-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPEL2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGL2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPKA2021-09-17 11:00:00Z - 2021-09-17 17:30:00Z GND-A016FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPWK2021-09-17 07:30:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPWK2021-09-17 11:30:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
DEPD212021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 23:59:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD262021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
DEPD272021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 16:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 15:00:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD372021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z GND-F340FLNoneACTIVATED
DEPD53B2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z SFC-F340FLNoneACTIVATED
DEPD542021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1992021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR1002021-09-17 14:00:00Z - 2021-09-17 20:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1042021-09-17 11:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A041FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1102021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1272021-09-17 13:30:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z GND-A050FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1512021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR181B2021-09-17 06:30:00Z - 2021-09-17 16:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR1902021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A055-F145FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR22A2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 13:30:00Z A020-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 13:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR252021-09-17 11:00:00Z - 2021-09-17 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 16:46:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR3992021-09-17 07:30:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F095-F125FLSUP117/21/OATACTIVATED
TRAEPTR53A2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 16:00:00Z F095-F445FLMG29/OATACTIVATED
TRAEPTR53B2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 16:00:00Z F145-F445FLMG29/OATACTIVATED
TRAEPTR60A2021-09-17 07:30:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR60A2021-09-17 11:30:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR60B2021-09-17 07:30:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A055-F095FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR60B2021-09-17 11:30:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A055-F095FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR68A2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 23:00:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED
TRAEPTR69A2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A035-F245FLF16 SU22/KS MI/WACTIVATED
TRAEPTR69A2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A035-F245FLSU22/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS MI/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z F135-F245FLF16 SU22/KS MI/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z GND-F135FLCLNACTIVATED
TRAEPTR69E2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z F135-F245FLF16 SU22/KS MI/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-09-17 09:40:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z F095-F245FLF16 SU22/KS MI/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z F095-F245FLSU22/WACTIVATED
TSAEPTS06B2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 08:30:00Z GND-F405FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06B2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A035-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06C2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 08:30:00Z A035-F405FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06C2021-09-17 08:30:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A035-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06D2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 08:30:00Z A055-F405FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06F2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 08:30:00Z F125-F405FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06F2021-09-17 08:30:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z F125-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS07C2021-09-17 08:10:00Z - 2021-09-17 09:00:00Z GND-F245FLF16ACTIVATED
TSAEPTS07D2021-09-17 08:10:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A055-F195FLF16ACTIVATED
TSAEPTS07E2021-09-17 08:10:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A055-F245FLF16ACTIVATED
ADHOCLISYBK502021-09-17 10:30:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-A020FLACTIVATED
ADHOCLISYBK812021-09-17 10:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-A020FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-09-17 05:00:00Z - 2021-09-17 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPKP2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 17:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKR2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 17:00:00Z GND-A055FLBSP/UAVPLANNED
ATZATZ EPKR2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 17:00:00Z GND-A055FLBSP/UAVPLANNED
ATZATZ EPNT2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 21:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPKA2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 17:30:00Z GND-A016FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPKA2021-09-17 10:00:00Z - 2021-09-17 17:30:00Z GND-A016FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPKA2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 17:30:00Z GND-A016FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWK2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD452021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 15:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
MRTEPMRT0182021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
REPR1152021-09-17 18:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A023FLNOT.P2388/21PLANNED
TFREPTF162021-09-17 14:00:00Z - 2021-09-17 20:00:00Z F145-F155FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR05E2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z GND-F125FLM28PLANNED
TRAEPTR05G2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z A017-F095FLM28PLANNED
TRAEPTR072021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR11A2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11C2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR1242021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180E2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 19:30:00Z GND-A025FLBSP/UAV/LAWPLANNED
TRAEPTR252021-09-17 04:00:00Z - 2021-09-17 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 16:46:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR312A2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z GND-A032FLSUP107/21PLANNED
TRAEPTR312B2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z GND-A015FLSUP107/21PLANNED
TRAEPTR33B2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z A055-F175FLPJE/MILPLANNED
TRAEPTR33B2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z A055-F175FLPJE/MILPLANNED
TRAEPTR33B2021-09-17 10:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z A055-F175FLPJE/MILPLANNED
TRAEPTR33B2021-09-17 11:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z A055-F175FLPJE/MILPLANNED
TRAEPTR3992021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F095-F125FLSUP117/21/OATPLANNED
TRAEPTR452021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 17:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452021-09-17 13:00:00Z - 2021-09-17 17:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR552021-09-17 12:00:00Z - 2021-09-17 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR60A2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 18:00:00Z A055-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A035-F245FLF16 SU22/KS MI/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS MI/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS MI/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-09-17 08:25:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS MI/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z F095-F245FLF16 SU22/KS MI/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-09-17 13:30:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-09-17 13:30:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-09-17 13:30:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01B2021-09-17 14:00:00Z - 2021-09-17 20:00:00Z A060-F205FLBSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-09-17 08:30:00Z - 2021-09-17 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-09-17 08:30:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-09-17 12:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-09-17 12:00:00Z - 2021-09-17 13:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14C2021-09-17 12:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z GND-A020FLW3PLANNED
TSAEPTS16D2021-09-17 14:00:00Z - 2021-09-17 20:00:00Z F135-F155FLBSP/UAV/CLNPLANNED
TSAEPTS262021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
ADHOCLISYBK812021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 09:30:00Z GND-A020FLPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS