Stan stref powietrznych na dzień 2020-2-2

Strefy aktywowane 2020-2-2*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPNT2020-02-02 06:40:00Z - 2020-02-02 17:15:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
EAEPEA1102020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A020FLSUP23/19ACTIVATED
EAEPEA1112020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A007FLSUP28/19ACTIVATED
EAEPEA2452020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A035FLVFR SUP32/19ACTIVATED
EAEPEA2492020-02-02 08:00:00Z - 2020-02-02 05:00:00Z GND-A035FLVFR SUP32/19ACTIVATED
MATZMATZ EPRAA2020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z A020-A065FLP130ACTIVATED
MATZMATZ EPRAB2020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z A015-A065FLP130ACTIVATED
MATZMATZ EPRAC2020-02-02 07:30:00Z - 2020-02-02 20:00:00Z A065-F095FLP130ACTIVATED
MATZMATZ EPRAD2020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A020FLP130ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPNT2020-02-02 04:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
EAEPEA2432020-02-02 19:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A035FLVFR SUP32/19PLANNED
EAEPEA2462020-02-02 10:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A035FLVFR SUP32/19PLANNED
EAEPEA2472020-02-02 22:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A035FLVFR SUP32/19PLANNED
EAEPEA2482020-02-02 09:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A035FLVFR SUP32/19PLANNED
EAEPEA2512020-02-02 13:30:00Z - 2020-02-02 05:30:00Z GND-A015FLVFR SUP32/19PLANNED
EAEPEA2542020-02-02 21:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A018FLVFR SUP32/19PLANNED
EAEPEA2562020-02-02 20:00:00Z - 2020-02-02 04:00:00Z GND-A035FLVFR SUP32/19PLANNED
MRTEPMRT0202020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0222020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z GND-A018FLF16/U.ASM3PLANNED
MRTEPMRT0502020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z GND-A018FLF16/U.ASM3/WPLANNED
MRTEPMRT0602020-02-02 12:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z GND-A018FLSU22/U.ASM3PLANNED
MRTEPMRT0612020-02-02 12:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
TSAEPTD3012020-02-02 13:30:00Z - 2020-02-02 15:00:00Z GND-F245FLEF2000PLANNED
TRAEPTRA1012020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTRA1032020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTRA1042020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTRA1052020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTRA115B2020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTRA20B2020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTRA20D2020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z GND-A018FLMI24PLANNED
TRAEPTRA21A2020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z A025-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTRA21C2020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTRA252020-02-02 04:00:00Z - 2020-02-02 06:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTRA252020-02-02 06:00:00Z - 2020-02-02 22:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTRA292020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTRA44A2020-02-02 14:00:00Z - 2020-02-02 21:00:00Z A018-A035FLMI24/CLNPLANNED
TSAEPTSA01B2020-02-02 10:00:00Z - 2020-02-02 14:00:00Z GND-A035FLMI14PLANNED
TSAEPTSA10A2020-02-02 12:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTSA10B2020-02-02 12:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTSA12A2020-02-02 12:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z A009-F245FLVFR SUP44/19PLANNED
TSAEPTSA12B2020-02-02 12:00:00Z - 2020-02-02 19:00:00Z A035-F245FLVFR SUP44/19PLANNED
TSAEPTSA12C2020-02-02 12:00:00Z - 2020-02-02 17:00:00Z GND-F245FLVFR SUP44/19PLANNED
TSAEPTSA47A2020-02-02 11:30:00Z - 2020-02-02 15:00:00Z F085-F315FLM346/CLNPLANNED
MATZMATZ EPDEC2020-02-02 20:00:00Z - 2020-02-02 03:30:00Z GND-F095FLTS11PLANNED
MATZMATZ EPDEY2020-02-02 20:00:00Z - 2020-02-02 03:30:00Z GND-A035FLTS11PLANNED
MATZMATZ EPMBF2020-02-02 08:30:00Z - 2020-02-02 14:30:00Z GND-F095FLF16PLANNED
MATZMATZ EPMBG2020-02-02 08:30:00Z - 2020-02-02 14:30:00Z A035-F095FLF16PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS