Stan stref powietrznych na dzień 2021-10-14

Strefy aktywowane 2021-10-14*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 23:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD312021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD362021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD382021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452021-10-14 14:00:00Z - 2021-10-14 22:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 22:00:00Z GND-F240FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1992021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-A025FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-10-14 13:20:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR137A2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 22:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR157A2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180D2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 19:30:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR180E2021-10-14 14:00:00Z - 2021-10-14 19:30:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 19:30:00Z GND-A045FLSW4 C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-10-14 19:30:00Z - 2021-10-14 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR182A2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-10-14 09:00:00Z - 2021-10-14 23:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-10-14 09:00:00Z - 2021-10-14 23:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR3992021-10-14 13:30:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F095-F125FLSUP117/21ACTIVATED
TRAEPTR70A2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR892021-10-14 19:48:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F275-F285FLBSP/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR902021-10-14 19:24:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F275-F285FLBSP/UAV/OATACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 22:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-10-14 08:00:00Z - 2021-10-14 14:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPSY2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 22:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
ATZATZ EPSY2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 09:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
DEPD212021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD25A2021-10-14 05:00:00Z - 2021-10-14 06:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD292021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 16:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD302021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 13:00:00Z GND-A045FLNonePLANNED
DEPD332021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 15:00:00Z GND-F145FLNonePLANNED
DEPD372021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 13:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD372021-10-14 14:00:00Z - 2021-10-14 18:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD51B2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD542021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 12:00:00Z GND-F490FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 17:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0202021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
ADHOCEPR1002021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 17:00:00Z A023-A035FLNOT.H2403/21PLANNED
ADHOCEPR1012021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 17:00:00Z GND-A025FLNOT.H2406/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 10:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR04A2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 10:00:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 10:00:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-10-14 21:00:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-10-14 14:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z GND-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-10-14 14:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-F315FLM346 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 10:00:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F095-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-10-14 14:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 10:00:00Z A065-F095FLTS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z A065-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z A020-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05E2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z A017-F095FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR1032021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032021-10-14 10:09:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F135-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR11C2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F095-F245FLLK,KS/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F095-F245FLLK,KSPLANNED
TRAEPTR1242021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180E2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 14:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-10-14 06:30:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4PLANNED
TRAEPTR20C2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 23:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-10-14 08:00:00Z - 2021-10-14 23:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 17:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR24B2021-10-14 12:00:00Z - 2021-10-14 18:00:00Z A035-F075FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 15:45:00Z A035-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR3462021-10-14 08:00:00Z - 2021-10-14 14:00:00Z GND-A020FLSUP88/21/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3992021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F095-F125FLSUP117/21PLANNED
TRAEPTR4142021-10-14 09:00:00Z - 2021-10-14 18:00:00Z GND-F135FLSUP40/21PLANNED
TRAEPTR4142021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 18:00:00Z GND-F135FLSUP40/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 17:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48C2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR68A2021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 18:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR68A2021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-14 18:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69B2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A035-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z GND-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z GND-F245FLLK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-14 14:00:00Z - 2021-10-14 18:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69F2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F095-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR842021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F265-F275FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR922021-10-14 19:27:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F235-F245FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-10-14 06:00:00Z - 2021-10-15 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F115-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-10-14 18:15:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F115-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 13:00:00Z F095-F415FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z A035-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-14 20:00:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F095-F415FLF16PLANNED
TSAEPTS02B2021-10-14 18:15:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z A035-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F115-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-10-14 18:15:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F115-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A035-F345FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-10-14 18:15:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A035-F345FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS02F2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A025-F195FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-10-14 18:15:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A025-F195FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-10-14 14:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 14:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-10-14 14:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-10-14 14:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A025-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z A035-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 21:00:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z A035-F245FLF16 PLANNED
TSAEPTS07D2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 20:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS16D2021-10-14 12:30:00Z - 2021-10-14 15:30:00Z GND-A050FLM28/CLNPLANNED
TSAEPTS262021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-10-14 07:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS