Stan stref powietrznych na dzień 2024-5-17

Strefy aktywowane 2024-5-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
DEPD212024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F510FL/ACTIVATED
DEPD25A2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD262024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F200FL2957/24ACTIVATED
DEPD272024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 18:00:00Z GND-F135FL2958/24ACTIVATED
DEPD292024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-F285FL2959/24ACTIVATED
DEPD302024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 13:00:00Z GND-A020FL2960/24ACTIVATED
DEPD312024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F135FL2961/24ACTIVATED
DEPD332024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 23:00:00Z GND-F215FL2962/24ACTIVATED
DEPD372024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F135FL2964/24ACTIVATED
DEPD382024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A035FL2965/24ACTIVATED
DEPD53A2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-F080FL2966/24ACTIVATED
ADHOCEPR1352024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D2933/24ACTIVATED
REPR1612024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 21:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1652024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180E2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 18:00:00Z GND-A025FLBSP/LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 18:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR252024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-A035FLAW/CLNACTIVATED
TRAEPTR312024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR312024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3462024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z GND-A030FLSUP39/24ACTIVATED
TRAEPTR69D2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-05-17 05:00:00Z - 2024-05-17 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-05-17 05:00:00Z - 2024-05-17 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPLR2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPNT2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPSY2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 11:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPWSA2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5372024-05-17 05:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F510FLNonePLANNED
DEPD262024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD272024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 18:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD292024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-F285FLNonePLANNED
DEPD302024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 13:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVPLANNED
DEPD312024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD332024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 23:00:00Z GND-F215FLNonePLANNED
DEPD362024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z GND-A040FL2963/24PLANNED
DEPD362024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD372024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD382024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD53A2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
MRTEPMRT302024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 12:00:00Z GND-A015FLM28PLANNED
MRTEPMRT342024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 12:00:00Z GND-A015FLM28/WPLANNED
MRTEPMRT592024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-A018FLSU22/WPLANNED
MRTEPMRT592024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-A018FLSU22/WPLANNED
MRTEPMRT872024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-A018FLSU22/CLN/WPLANNED
MRTEPMRT922024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR1032024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 21:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11B2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z GND-F135FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR11C2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 09:00:00Z A065-F135FLSUP47/24/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F095-F135FLSUP47/24/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 09:00:00Z GND-F135FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR11E2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F095-F135FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR1272024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1352024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 21:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1482024-05-17 14:00:00Z - 2024-05-18 00:30:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1492024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z GND-A025FLSU22PLANNED
TRAEPTR180D2024-05-17 03:30:00Z - 2024-05-17 06:00:00Z GND-A025FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180D2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 18:30:00Z GND-A025FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-05-17 03:30:00Z - 2024-05-17 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR20C2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 12:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 12:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR22A2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z A020-A045FLMI24/WPLANNED
TRAEPTR22A2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z A020-A045FLMI24/WPLANNED
TRAEPTR22D2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z GND-A045FLMI24/WPLANNED
TRAEPTR22D2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z GND-A045FLMI24/WPLANNED
TRAEPTR22E2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z GND-A012FLMI24/WPLANNED
TRAEPTR22E2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z GND-A012FLMI24/WPLANNED
TRAEPTR23A2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 13:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 13:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 13:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR252024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP10/24/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR33B2024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 22:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3412024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-18 01:00:00Z GND-A047FLSUP56/24PLANNED
TRAEPTR3412024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 01:00:00Z GND-A047FLSUP56/24PLANNED
TRAEPTR3452024-05-17 04:00:00Z - 2024-05-17 06:00:00Z F095-F135FLOATC/SUP26/24PLANNED
TRAEPTR3452024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z F095-F135FLOATC/SUP26/24PLANNED
TRAEPTR3542024-05-17 13:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-F095FLNOT.D2684/24/119,305MHZPLANNED
TRAEPTR3562024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D2312/24/WPLANNED
TRAEPTR372024-05-17 14:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-F145FLPJE C208PLANNED
TRAEPTR372024-05-17 14:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-F145FLPJE C208PLANNED
TRAEPTR3792024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3992024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR4002024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR4002024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR44B2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 12:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452024-05-17 13:00:00Z - 2024-05-17 19:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4D2024-05-17 08:20:00Z - 2024-05-17 09:10:00Z A065-F315FLWPLANNED
TRAEPTR4D2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-17 12:30:00Z - 2024-05-17 14:30:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-17 14:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-17 08:30:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-17 12:30:00Z - 2024-05-17 14:30:00Z GND-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-17 14:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-17 08:30:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z F095-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 12:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-17 12:30:00Z - 2024-05-17 14:30:00Z F095-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-17 14:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-17 08:30:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z F095-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-05-17 08:20:00Z - 2024-05-17 09:10:00Z GND-F315FLWPLANNED
TRAEPTR4H2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4P2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 08:00:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR5152024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 12:30:00Z GND-A050FLG0560/24/CLN/122.205MHZPLANNED
TRAEPTR51A2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 09:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2024-05-17 15:30:00Z - 2024-05-17 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR552024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 21:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR5A2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-17 12:30:00Z - 2024-05-17 14:30:00Z GND-F245FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-17 14:30:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5E2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5G2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR6402024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6402024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6702024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-18 03:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-05-17 16:00:00Z - 2024-05-17 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6882024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR68A2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3PLANNED
TRAEPTR68A2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3PLANNED
TRAEPTR6932024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69A2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 13:30:00Z A035-F245FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR69B2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 13:30:00Z A035-F245FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR69B2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-17 13:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-17 13:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 13:30:00Z GND-F245FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR69C2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 13:30:00Z GND-F245FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR69C2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 13:30:00Z GND-F245FLSUP47/24/CLNPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 13:30:00Z F095-F245FLSUP47/24PLANNED
TRAEPTR69F2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z F095-F245FLSU22/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR72024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR7302024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z F155-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR7382024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 17:00:00Z F175-F205FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR7382024-05-17 17:00:00Z - 2024-05-18 03:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR792024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR842024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A009-F245FLSU22/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS12A2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A009-F245FLSU22/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS12B2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A035-F245FLSU22/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS12B2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A035-F245FLSU22/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS12C2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS12C2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS222024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS262024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-17 07:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F135-F245FLSUP47/24PLANNED
TSAEPTS282024-05-17 14:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F135-F285FLSUP47/24PLANNED
TSAEPTS292024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2A2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-05-17 16:30:00Z - 2024-05-18 00:30:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS2A2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 09:00:00Z GND-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-05-17 09:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS2E2024-05-17 07:30:00Z - 2024-05-17 16:30:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS4062024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z GND-F155FLSUP52/24PLANNED
TSAEPTS505A2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F115-F515FLNOT.D2561/24/WPLANNED
TSAEPTS505B2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z A015-F115FLNOT.D2561/24/WPLANNED
TSAEPTS505C2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z A015-F115FLNOT.D2561/24/WPLANNED
TSAEPTS5062024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F145-F205FLNOT.D2561/24PLANNED
TSAEPTS5072024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F245-F305FLNOT.D2561/24/WPLANNED
TSAEPTS5082024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 14:00:00Z F225-F265FLNOT.D2561/24/WPLANNED
TSAEPTS5422024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-05-17 06:00:00Z - 2024-05-18 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS6B2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 09:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-05-17 10:00:00Z - 2024-05-17 12:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 09:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-17 08:30:00Z - 2024-05-17 09:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-17 09:00:00Z - 2024-05-17 12:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z A055-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z A055-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-05-17 07:00:00Z - 2024-05-17 08:30:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-05-17 12:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7D2024-05-17 12:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS7E2024-05-17 12:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS