Stan stref powietrznych na dzień 2022-2-1

Strefy aktywowane 2022-2-1*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 22:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD292022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-01 23:00:00Z GND-F500FLNoneACTIVATED
DEPD302022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 14:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD312022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6728/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-02-01 07:30:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-02-01 07:30:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-02-01 07:30:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1272022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A050FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1282022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A055FLRPAACTIVATED
TRAEPTR129B2022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-F070FLRPAACTIVATED
TRAEPTR23A2022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR892022-02-01 07:42:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z F235-F245FLBSP/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR902022-02-01 07:56:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z F235-F245FLBSP/UAV/OATACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPSY2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 23:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
DEPD152022-02-01 16:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z GND-F155FLSU22PLANNED
DEPD312022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLNonePLANNED
DEPD372022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 16:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0012022-02-01 13:30:00Z - 2022-02-01 16:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0032022-02-01 13:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0092022-02-01 13:00:00Z - 2022-02-01 15:29:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0092022-02-01 15:29:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102022-02-01 13:00:00Z - 2022-02-01 15:29:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102022-02-01 15:29:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR04A2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11 SW4 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F095-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04H2022-02-01 07:30:00Z - 2022-02-01 08:30:00Z F095-F255FLC295/WPLANNED
TRAEPTR04H2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MM,KK/WPLANNED
TRAEPTR04P2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z A065-F095FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05D2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 15:00:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05D2022-02-01 15:00:00Z - 2022-02-01 16:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05D2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 15:00:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 16:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 16:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 16:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 16:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1002022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-02-01 07:30:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z F135-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A035-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR130A2022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR180E2022-02-01 13:00:00Z - 2022-02-01 18:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2022-02-01 07:30:00Z - 2022-02-01 13:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2022-02-01 13:00:00Z - 2022-02-01 18:00:00Z GND-A045FLSW4 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2022-02-01 18:00:00Z - 2022-02-01 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR21A2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22A2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z A020-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 15:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2022-02-01 13:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z A018-A035FLMI2,MI24PLANNED
TRAEPTR54A2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 13:00:00Z F095-F405FLA320PLANNED
TRAEPTR69A2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLJTACPLANNED
TRAEPTR69D2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLWPLANNED
TRAEPTR69D2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLWPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLJTAC/CLNPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z GND-F245FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z F095-F245FLJTACPLANNED
TRAEPTR70A2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 20:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-02-01 08:00:00Z - 2022-02-01 20:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-02-01 06:00:00Z - 2022-02-02 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2022-02-01 12:00:00Z - 2022-02-01 18:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2022-02-01 12:00:00Z - 2022-02-01 18:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2022-02-01 12:00:00Z - 2022-02-01 18:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z F115-F285FLKS,MB,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z F115-F285FLJTACPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z GND-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A035-F415FLKS,MM,MB,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z A035-F660FLJTAC/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z F115-F415FLKS,MM,MB,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z F115-F660FLJTACPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A035-F345FLKS,MM,MB,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z A035-F345FLJTAC/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A025-F195FLMM,LKPLANNED
TSAEPTS03A2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z A065-F115FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z A065-F115FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 09:30:00Z GND-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-01 09:30:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z GND-F285FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A025-F285FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 09:30:00Z A035-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-01 09:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A035-F285FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 09:30:00Z A055-F405FLF16/W PLANNED
TSAEPTS06E2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 09:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 09:30:00Z F095-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-01 09:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z F095-F285FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A055-F195FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z A055-F245FLF16 PLANNED
TSAEPTS07E2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z A055-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS10A2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS16D2022-02-01 16:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-02-01 16:00:00Z - 2022-02-01 17:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS222022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS222022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS262022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-02-01 07:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F205-F245FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS292022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:00:00Z F205-F245FLKC135/WPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS