Stan stref powietrznych na dzień 2023-3-19

Strefy aktywowane 2023-3-19*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-03-19 07:00:00Z - 2023-03-19 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-F310FLNoneACTIVATED
DEPD262023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
DEPD292023-03-19 08:00:00Z - 2023-03-19 19:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD382023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ42023-03-19 08:18:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D1186/23ACTIVATED
REPR1482023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E0763/23ACTIVATED
REPR2002023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23ACTIVATED
REPR2442023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A030FLSUP12/23ACTIVATED
REPR2762023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D1346/23ACTIVATED
TRAEPTR10A2023-03-19 07:30:00Z - 2023-03-19 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181D2023-03-19 07:30:00Z - 2023-03-19 19:00:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOACTIVATED
TRAEPTR5432023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D1360/23ACTIVATED
TRAEPTR68A2023-03-19 07:00:00Z - 2023-03-19 23:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-03-19 07:00:00Z - 2023-03-19 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKR2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPOM2023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPOM2023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2023-03-19 08:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPPG2023-03-19 08:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPPG2023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPPTA2023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2023-03-19 11:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD2142023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1339/23PLANNED
DEPD2152023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1340/23PLANNED
DEPD2602023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1341/23PLANNED
DEPD2602023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1341/23PLANNED
DEPD2612023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1342/23PLANNED
DEPD2612023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1342/23PLANNED
DEPD292023-03-19 08:00:00Z - 2023-03-19 19:00:00Z GND-A045FLNonePLANNED
DEPD312023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
DEPD362023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 12:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD362023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 12:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD382023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
NPZEPNPZ32023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1186/23PLANNED
NPZEPNPZ32023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1186/23PLANNED
NPZEPNPZ42023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D1186/23PLANNED
NPZEPNPZ42023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D1186/23PLANNED
REPR1042023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1343/23PLANNED
REPR1042023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1343/23PLANNED
REPR1052023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1344/23PLANNED
REPR1052023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1344/23PLANNED
REPR2442023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A030FLSUP12/23PLANNED
TRAEPTR072023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1002023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2023-03-19 07:30:00Z - 2023-03-19 20:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2023-03-19 07:30:00Z - 2023-03-19 20:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1262023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1262023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 18:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 18:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2023-03-19 07:30:00Z - 2023-03-19 19:00:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR180C2023-03-19 07:30:00Z - 2023-03-19 19:00:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR26A2023-03-19 08:00:00Z - 2023-03-19 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292023-03-19 11:00:00Z - 2023-03-19 17:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR3162023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F155FLOATC/NOT.D1349/23PLANNED
TRAEPTR3162023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F155FLOATC/NOT.D1349/23PLANNED
TRAEPTR3902023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1350/23/UAVPLANNED
TRAEPTR3902023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1350/23/UAVPLANNED
TRAEPTR3922023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1362/23/UAVPLANNED
TRAEPTR3922023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1362/23/UAVPLANNED
TRAEPTR3932023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1362/23/WPLANNED
TRAEPTR3932023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1362/23/WPLANNED
TRAEPTR3992023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP16/23PLANNED
TRAEPTR3992023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP16/23PLANNED
TRAEPTR4112023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D0412/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR4572023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1352/23/WPLANNED
TRAEPTR4572023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1352/23/WPLANNED
TRAEPTR4582023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1353/23PLANNED
TRAEPTR4582023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1353/23PLANNED
TRAEPTR4592023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F155-F245FLOATC/NOT.D1354/23PLANNED
TRAEPTR4592023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F155-F245FLOATC/NOT.D1354/23PLANNED
TRAEPTR4792023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D1355/23PLANNED
TRAEPTR4882023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1356/23/UAVPLANNED
TRAEPTR4892023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1357/23/UAVPLANNED
TRAEPTR4902023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4942023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TRAEPTR53A2023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 16:00:00Z F095-F445FLOATC/MG29/WPLANNED
TRAEPTR53B2023-03-19 09:00:00Z - 2023-03-19 16:00:00Z F145-F445FLOATC/MG29/WPLANNED
TRAEPTR5422023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D1332/23PLANNED
TRAEPTR5452023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1333/23PLANNED
TRAEPTR5472023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D1334/23PLANNED
TRAEPTR5502023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1336/23PLANNED
TRAEPTR5502023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1336/23PLANNED
TRAEPTR5512023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1337/23PLANNED
TRAEPTR5512023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1337/23PLANNED
TRAEPTR5522023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D1338/23PLANNED
TRAEPTR5522023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D1338/23PLANNED
TRAEPTR592023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR592023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR592023-03-19 11:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR6062023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z A020-F095FLNOT.B1609/23PLANNED
TRAEPTR6062023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z A020-F095FLNOT.B1609/23PLANNED
TRAEPTR6072023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A055FLNOT.D1399/23PLANNED
TRAEPTR6072023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z GND-A055FLNOT.D1399/23PLANNED
TRAEPTR6402023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F095-F145FLOATC/NOT.D0195/23PLANNED
TRAEPTR6412023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z A035-F105FLNOT.D0954/23PLANNED
TRAEPTR6492023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F145-F285FLOATC/NOT.D1362/23/WPLANNED
TRAEPTR68A2023-03-19 07:00:00Z - 2023-03-19 23:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3PLANNED
TRAEPTR70A2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-19 07:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-19 07:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-19 07:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR942023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR952023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS01A2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 11:00:00Z F095-F315FL/WPLANNED
TSAEPTS01A2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 11:00:00Z F095-F315FL/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 11:00:00Z GND-F315FL/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 11:00:00Z GND-F315FL/WPLANNED
TSAEPTS01C2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 11:00:00Z A035-F315FL/WPLANNED
TSAEPTS01C2023-03-19 10:00:00Z - 2023-03-19 11:00:00Z A035-F315FL/WPLANNED
TSAEPTS262023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS