Stan stref powietrznych na dzień 2024-5-12

Strefy aktywowane 2024-5-12*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPEL2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 23:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 23:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKM2024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 16:00:00Z GND-A035FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPKR2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A055FLPJE GLDACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 16:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPNT2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 18:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A065FLC172 GLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPSY2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-05-12 07:30:00Z - 2024-05-12 21:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2024-05-12 07:30:00Z - 2024-05-12 21:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZR2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 13:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD292024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-F150FLNoneACTIVATED
DEPD312024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-F185FLNoneACTIVATED
DEPD382024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 22:00:00Z GND-F660FLNoneACTIVATED
REPR1612024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-05-12 06:30:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181D2024-05-12 06:30:00Z - 2024-05-12 18:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOACTIVATED
TRAEPTR1902024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z A055-F145FLPJE/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR26A2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR26B2024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 16:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR292024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR302024-05-12 08:30:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-F095FLPJEACTIVATED
TRAEPTR312024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR33B2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR422024-05-12 07:45:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR432024-05-12 06:30:00Z - 2024-05-12 18:30:00Z GND-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR452024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 18:30:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR5052024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 15:00:00Z A035-A055FLG0475/24/124,415MHZ/CLNACTIVATED
TRAEPTR552024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 20:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR572024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z A055-F165FLPJEACTIVATED
TRAEPTR582024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:30:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
TRAEPTR68A2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3 M28ACTIVATED
TRAEPTR6922024-05-12 09:44:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F225-F235FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR6932024-05-12 09:23:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F225-F235FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR69E2024-05-12 08:15:00Z - 2024-05-12 10:00:00Z F095-F185FLBSP/UAV/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2024-05-12 08:15:00Z - 2024-05-12 10:00:00Z F095-F185FLBSP/UAV/WACTIVATED
TRAEPTR72024-05-12 07:30:00Z - 2024-05-12 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-05-12 05:00:00Z - 2024-05-12 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-05-12 05:00:00Z - 2024-05-12 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2024-05-12 03:00:00Z - 2024-05-12 06:00:00Z GND-A065FLC172 GLDPLANNED
ATZATZ EPPG2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A065FLC172 GLDPLANNED
ATZATZ EPPTA2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
BVLOSBVLOS5372024-05-12 05:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD362024-05-12 10:00:00Z - 2024-05-12 12:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD53A2024-05-12 04:00:00Z - 2024-05-12 06:00:00Z GND-F660FLNonePLANNED
TRAEPTR1032024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-05-12 06:30:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR1272024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2024-05-12 06:30:00Z - 2024-05-12 18:30:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR252024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR302024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3562024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1932/24/WPLANNED
TRAEPTR3992024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F095-F125FLOATC/NOT.D2138/24PLANNED
TRAEPTR412024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 18:30:00Z GND-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR422024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 19:00:00Z GND-F145FLPJE C208PLANNED
TRAEPTR432024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 18:30:00Z GND-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4572024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR582024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-12 19:30:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-05-12 10:00:00Z - 2024-05-12 22:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR6402024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F095-F145FLOATC/NOT.D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z A035-F105FLOATC/NOT.D1929/24PLANNED
TRAEPTR6762024-05-12 16:00:00Z - 2024-05-12 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6932024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6932024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69E2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 10:00:00Z F095-F185FLBSP/UAV/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-12 08:00:00Z - 2024-05-12 10:00:00Z F095-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR72024-05-12 07:00:00Z - 2024-05-12 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR7142024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A065-F085FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A035-A065FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A016-A065FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z GND-A065FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A055-F075FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-12 09:30:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-12 09:00:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-12 09:30:00Z - 2024-05-12 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR792024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR832024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVWPLANNED
TRAEPTR982024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2D2024-05-12 11:00:00Z - 2024-05-12 12:30:00Z F145-F285FLTANGOPLANNED
TSAEPTS5422024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5422024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-05-12 06:00:00Z - 2024-05-13 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS