Stan stref powietrznych na dzień 2021-11-19

Strefy aktywowane 2021-11-19*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-A035FLC150 AAT3 PJEACTIVATED
DEPD212021-11-19 06:30:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-11-19 06:30:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD242021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 12:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD292021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-19 17:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 20:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F110FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1102021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5991/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z GND-F095FLM346,TS11,SW4/DEACTIVATED
TRAEPTR04B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE/WACTIVATED
TRAEPTR04E2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11/DEACTIVATED
TRAEPTR04G2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11/DEACTIVATED
TRAEPTR04P2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A065-F095FLM346 TS11/DEACTIVATED
TRAEPTR10A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-A065FLM28 S70 PA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-A065FLPA34 PA28 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z F135-F245FLF16/KSACTIVATED
TRAEPTR11B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F245FLF16/KSACTIVATED
TRAEPTR11E2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z F095-F245FLF16/KSACTIVATED
TRAEPTR181B2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWACTIVATED
TRAEPTR182A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TSAEPTS01A2021-11-19 13:30:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F095-F355FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS01B2021-11-19 13:30:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F355FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS01C2021-11-19 13:30:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z A035-F355FLMG29/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPKA2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-A016FLC152PLANNED
ATZATZ EPPKA2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-A016FLC152PLANNED
ATZATZ EPPKB2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPKB2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-A055FLC152 TECNAMPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD132021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-F195FLF16PLANNED
DEPD152021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
DEPD212021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD362021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD452021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD53A2021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F110FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-11-19 14:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z GND-A011FLM28PLANNED
MRTEPMRT0102021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z GND-A016FLM28PLANNED
MRTEPMRT0182021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
REPR1132021-11-19 18:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A020FLNOT.A6136/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z GND-F095FLM346,TS11,SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-11-19 16:30:00Z - 2021-11-19 18:30:00Z GND-A015FLSW4PLANNED
TRAEPTR04D2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-19 15:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-19 14:30:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 14:30:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DEPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11/DEPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-19 14:30:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DEPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DEPLANNED
TRAEPTR04P2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A020-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-11-19 15:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR072021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-11-19 07:30:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-F095FLM28 S70 PA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-11-19 07:30:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-A065FLPA34 PA28 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-11-19 07:30:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-A065FLPA28 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-11-19 07:30:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR11A2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z F135-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11A2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z F135-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 08:00:00Z A035-F245FLF16/KSPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A035-F245FLF16/KSPLANNED
TRAEPTR11C2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11E2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR1242021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-19 16:30:00Z - 2021-11-19 20:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180E2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 18:30:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-11-19 06:30:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 18:30:00Z GND-A045FLSW4 C150PLANNED
TRAEPTR181B2021-11-19 18:30:00Z - 2021-11-19 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR24A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 14:40:00Z A035-F095FLC150 AAT3 GLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR53A2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 12:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2021-11-19 13:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 12:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-19 13:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 09:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-19 12:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-19 14:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 09:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 11:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-19 12:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-19 14:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR68A2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3 C172 P2006TPLANNED
TRAEPTR69A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69D2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69E2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F245FLLK,KS,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F245FLLK,KS,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F245FLLK,KS,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F095-F245FLLK,KS,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F095-F245FLLK,KS,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F095-F245FLLK,KS,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-11-19 06:00:00Z - 2021-11-20 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-19 09:10:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:00:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-19 13:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A035-F355FLMB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-19 09:10:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-19 13:30:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A035-F335FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A035-F335FLMB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-19 13:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F115-F355FLMB/MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-19 09:10:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-19 13:30:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z F115-F335FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F115-F335FLMB/MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-19 13:30:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z A035-F335FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A035-F335FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A025-F195FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-11-19 09:10:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A025-F195FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-19 14:30:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 08:30:00Z F135-F315FLM346/KS/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-19 14:30:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z F135-F245FLM346/DE/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 08:30:00Z F095-F315FLM346/KS/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-19 08:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-19 14:30:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-19 12:30:00Z - 2021-11-19 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-19 14:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-19 14:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 09:30:00Z GND-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-19 09:30:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 09:30:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-19 09:30:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 09:30:00Z A055-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 09:30:00Z F095-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-19 09:30:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 08:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z GND-F245FLF16 PLANNED
TSAEPTS07C2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 18:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-11-19 09:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-11-19 11:00:00Z - 2021-11-19 14:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z A035-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS16C2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-A035FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z GND-A045FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z A035-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS222021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS262021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-11-19 15:30:00Z - 2021-11-19 17:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-19 07:00:00Z - 2021-11-19 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS