Stan stref powietrznych na dzień 2022-11-20

Strefy aktywowane 2022-11-20*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD212022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD292022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-F500FLNoneACTIVATED
DEPD382022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
REPR1482022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22ACTIVATED
REPR2002022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
TRAEPTR1102022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR3992022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATACTIVATED
TRAEPTR5432022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2022-11-20 08:00:00Z - 2022-11-20 15:30:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2022-11-20 09:00:00Z - 2022-11-20 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPWSA2022-11-20 08:00:00Z - 2022-11-20 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2022-11-20 08:00:00Z - 2022-11-20 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZP2022-11-20 09:00:00Z - 2022-11-20 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD2142022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2152022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD25A2022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 14:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD2602022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2612022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD362022-11-20 09:00:00Z - 2022-11-20 14:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD53A2022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 23:00:00Z GND-UNLFLNonePLANNED
DEPD53A2022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 23:00:00Z GND-A030FLNonePLANNED
DEPD53B2022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 23:00:00Z GND-F660FLNonePLANNED
NPZEPNPZ32022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
NPZEPNPZ42022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
REPR1042022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6178/22PLANNED
REPR1052022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6177/22PLANNED
TRAEPTR072022-11-20 08:00:00Z - 2022-11-20 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-11-20 07:30:00Z - 2022-11-20 20:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR1262022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2022-11-20 07:30:00Z - 2022-11-20 14:30:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR181D2022-11-20 07:30:00Z - 2022-11-20 14:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR181D2022-11-20 08:00:00Z - 2022-11-20 14:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR252022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-11-20 08:00:00Z - 2022-11-20 14:37:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3902022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4492022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR452022-11-20 08:00:00Z - 2022-11-20 16:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR462022-11-20 09:00:00Z - 2022-11-20 17:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR4792022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4902022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4942022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR5422022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5452022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5472022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5502022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5512022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5522022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR68A2022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 23:59:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR68A2022-11-20 09:00:00Z - 2022-11-20 23:59:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR982022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS01A2022-11-20 10:00:00Z - 2022-11-20 11:00:00Z F095-F215FLMG29PLANNED
TSAEPTS01B2022-11-20 10:00:00Z - 2022-11-20 11:00:00Z GND-F215FLMG29PLANNED
TSAEPTS01C2022-11-20 10:00:00Z - 2022-11-20 11:00:00Z A035-F215FLMG29PLANNED
TSAEPTS02A2022-11-20 09:30:00Z - 2022-11-20 11:30:00Z F115-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-20 13:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F115-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-20 09:30:00Z - 2022-11-20 10:00:00Z GND-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-20 10:00:00Z - 2022-11-20 11:30:00Z A035-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-20 13:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z A035-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-20 09:30:00Z - 2022-11-20 11:30:00Z F115-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-20 13:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F115-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-20 10:00:00Z - 2022-11-20 11:30:00Z A035-F345FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-20 13:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z A035-F345FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-11-20 09:30:00Z - 2022-11-20 11:30:00Z A025-F195FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-11-20 13:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z A025-F195FLF22/WPLANNED
TSAEPTS262022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-11-20 06:00:00Z - 2022-11-21 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS402022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS402022-11-20 12:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS412022-11-20 12:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS432022-11-20 12:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS452022-11-20 12:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462022-11-20 07:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
TSAEPTS462022-11-20 12:00:00Z - 2022-11-20 15:00:00Z F095-F215FLGLDPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS