Stan stref powietrznych na dzień 2023-11-3

Strefy aktywowane 2023-11-3*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-11-03 06:30:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-F245FLNoneACTIVATED
DEPD262023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-F255FLNoneACTIVATED
DEPD272023-11-03 07:00:00Z - 2023-11-03 15:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
REPR1622023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23ACTIVATED
REPR2002023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6260/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR14C2023-11-03 06:15:00Z - 2023-11-03 16:00:00Z F095-F135FLGLDACTIVATED
TRAEPTR14D2023-11-03 06:15:00Z - 2023-11-03 16:00:00Z F095-F135FLGLD/WACTIVATED
TRAEPTR1A2023-11-03 06:15:00Z - 2023-11-03 15:30:00Z F095-F245FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR1B2023-11-03 06:15:00Z - 2023-11-03 15:30:00Z F095-F135FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR23A2023-11-03 07:00:00Z - 2023-11-03 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-11-03 07:00:00Z - 2023-11-03 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR852023-11-03 06:26:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F265-F275FLOAT/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR862023-11-03 07:13:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F265-F275FLOAT/BSP/UAVACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPSY2023-11-03 08:00:00Z - 2023-11-03 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
TRAEPTR129B2023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182A2023-11-03 09:00:00Z - 2023-11-03 18:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR1A2023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-03 15:30:00Z F095-F245FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR792023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS222023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-11-03 06:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS2D2023-11-03 08:00:00Z - 2023-11-03 08:30:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2023-11-03 08:00:00Z - 2023-11-03 08:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS3A2023-11-03 11:30:00Z - 2023-11-03 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-11-03 15:30:00Z - 2023-11-03 18:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-11-03 11:30:00Z - 2023-11-03 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-11-03 12:30:00Z - 2023-11-03 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-11-03 15:30:00Z - 2023-11-03 18:00:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-11-03 11:30:00Z - 2023-11-03 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-11-03 15:30:00Z - 2023-11-03 18:00:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-11-03 11:30:00Z - 2023-11-03 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-11-03 12:30:00Z - 2023-11-03 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-11-03 15:30:00Z - 2023-11-03 18:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-11-03 11:30:00Z - 2023-11-03 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-11-03 15:30:00Z - 2023-11-03 18:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-11-03 11:30:00Z - 2023-11-03 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2023-11-03 15:30:00Z - 2023-11-03 18:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5802023-11-03 21:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z A065-F095FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5812023-11-03 21:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F085-F135FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5892023-11-03 22:00:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5902023-11-03 21:30:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5912023-11-03 21:30:00Z - 2023-11-04 06:00:00Z F125-F205FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS