Stan stref powietrznych na dzień 2021-10-6

Strefy aktywowane 2021-10-6*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD242021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 23:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD292021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 21:00:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD362021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD382021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD382021-10-06 18:33:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD482021-10-06 12:00:00Z - 2021-10-06 13:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
DEPD51B2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-F240FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1992021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR04B2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/W RMK FACTIVATED
TRAEPTR04D2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/W RMK FACTIVATED
TRAEPTR04E2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04P2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z A020-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-10-06 15:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-10-06 15:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z A017-F095FLPZL130 M28ACTIVATED
TRAEPTR10B2021-10-06 06:10:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A065FLPA34,PA28,C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-10-06 06:02:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2021-10-06 12:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F135-F245FLF16/KS LKACTIVATED
TRAEPTR11B2021-10-06 12:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A045-F245FLF16/KS LKACTIVATED
TRAEPTR11C2021-10-06 12:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLF16/KS LK/CLNACTIVATED
TRAEPTR11D2021-10-06 12:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LK,PWACTIVATED
TRAEPTR11E2021-10-06 12:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLF16/KS LK PWACTIVATED
TRAEPTR120B2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 15:00:00Z GND-A025FLSW4 C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 15:00:00Z GND-A045FLSW4 C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-10-06 15:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWACTIVATED
TRAEPTR182A2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4/W RMK FACTIVATED
TRAEPTR22A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 19:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 19:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 19:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 23:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 23:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2021-10-06 10:00:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR252021-10-06 10:20:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR312A2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A032FLSUP107/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR312B2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A015FLSUP107/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3172021-10-06 11:40:00Z - 2021-10-06 15:30:00Z GND-F070FLSUP67/21ACTIVATED
TRAEPTR3572021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 17:00:00Z GND-F145FLSUP38/21/PJEACTIVATED
TRAEPTR3992021-10-06 06:30:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR4142021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-F135FLSUP40/21ACTIVATED
TRAEPTR452021-10-06 10:00:00Z - 2021-10-06 17:00:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR69A2021-10-06 12:10:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F245FLLK,KS,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-10-06 12:10:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-F245FLLK,KS,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-10-06 12:10:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-F245FLLK,KS/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-10-06 12:10:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLLK,KS,SN/WACTIVATED
TSAEPTS01B2021-10-06 19:00:00Z - 2021-10-06 20:30:00Z F095-F345FLA332 UFI/WACTIVATED
TSAEPTS06C2021-10-06 12:20:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06F2021-10-06 12:20:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F125-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS12A2021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z A009-F245FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS12B2021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z A035-F245FLSU22ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 14:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPSY2021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
ATZATZ EPSY2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
DEPD122021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
DEPD212021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD272021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 15:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD302021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 21:00:00Z GND-A020FLNonePLANNED
DEPD372021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372021-10-06 13:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD452021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
DEPD562021-10-06 19:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD572021-10-06 10:00:00Z - 2021-10-06 11:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD572021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 15:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD572021-10-06 17:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-10-06 13:30:00Z - 2021-10-06 16:07:00Z GND-A011FLW3/WPLANNED
MRTEPMRT0092021-10-06 16:07:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-A016FLW3/WPLANNED
MRTEPMRT0102021-10-06 13:30:00Z - 2021-10-06 16:07:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-10-06 16:07:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0182021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0602021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0832021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0942021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT1312021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
ADHOCEPR1552021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D5272/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR04A2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-F095FLM346 MG29/DE MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 12:30:00Z GND-F215FLTS11,SW4/W RMK FPLANNED
TRAEPTR04B2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-F315FLM346 MG29/DE MM/W RMK FPLANNED
TRAEPTR04C2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:00:00Z A065-F315FLM346 MG29/DE MM/W RMK FPLANNED
TRAEPTR04D2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 12:30:00Z A035-F215FLTS11/W RMK FPLANNED
TRAEPTR04D2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:00:00Z A065-F315FLM346 MG29/DE MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-10-06 21:00:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-F315FLM346/DE/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 12:30:00Z GND-F215FLTS11 SW4PLANNED
TRAEPTR04F2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-F315FLM346 MG29/DE MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 12:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 12:30:00Z A065-F095FLTS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z A020-F095FLM346 MG29/DE MMPLANNED
TRAEPTR05C2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 13:00:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-10-06 13:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2021-10-06 13:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z A017-F095FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR1002021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-F095FLM28,S70,PA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A065FLPA34,PA28,C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A065FLPA28,C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR11A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F135-F245FLF16/KS LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 09:00:00Z GND-F245FLF16/KS LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F245FLF16/KS LKPLANNED
TRAEPTR11C2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLF16/KS LK/CLNPLANNED
TRAEPTR11D2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LK,PWPLANNED
TRAEPTR11E2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLF16/KS LK PWPLANNED
TRAEPTR1242021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 12:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR137A2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 15:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR157A2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2021-10-06 06:30:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4/W RMK FPLANNED
TRAEPTR20C2021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR21A2021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 21:00:00Z A018-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR21C2021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 21:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR23F2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A055-F195FLPJEPLANNED
TRAEPTR23F2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A055-F075FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2021-10-06 09:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-10-06 04:00:00Z - 2021-10-06 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 16:05:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3172021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 15:30:00Z GND-F070FLSUP67/21PLANNED
TRAEPTR3282021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 21:00:00Z GND-A010FLSUP51/21PLANNED
TRAEPTR3992021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 17:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48C2021-10-06 14:00:00Z - 2021-10-06 20:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR68A2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F245FLLK,KS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-10-06 16:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-F245FLLK,KS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-10-06 16:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-10-06 13:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A050-F245FLLK,KS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z GND-F245FLLK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-06 16:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-06 13:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z GND-A050FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-10-06 13:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A050-F245FLLK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F245FLLK,KS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-10-06 16:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR902021-10-06 17:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-10-06 06:00:00Z - 2021-10-07 00:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-10-06 18:30:00Z - 2021-10-06 20:30:00Z F095-F345FLA332 UFI/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-10-06 18:30:00Z - 2021-10-06 20:30:00Z A035-F345FLA332 UFI/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F115-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F115-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 09:00:00Z GND-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-06 16:00:00Z - 2021-10-06 19:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F115-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-10-06 16:00:00Z - 2021-10-06 19:30:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F115-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F345FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F345FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 14:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 19:30:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03A2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-10-06 12:30:00Z - 2021-10-06 14:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-10-06 14:30:00Z - 2021-10-06 21:30:00Z A065-F115FLM346 MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:30:00Z GND-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-10-06 08:30:00Z - 2021-10-06 09:00:00Z GND-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:30:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-10-06 08:30:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:30:00Z A055-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:30:00Z F095-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-10-06 08:30:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-10-06 12:20:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-10-06 09:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 16:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2021-10-06 15:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-10-06 15:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS13A2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z GND-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS13A2021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 12:00:00Z GND-A010FLW3PLANNED
TSAEPTS13B2021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 08:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z A035-F195FLSUP105/21PLANNED
TSAEPTS14C2021-10-06 11:00:00Z - 2021-10-06 18:00:00Z GND-F195FLSUP105/21PLANNED
TSAEPTS16D2021-10-06 18:30:00Z - 2021-10-06 20:30:00Z GND-F155FLA332 UFI/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-10-06 18:30:00Z - 2021-10-06 20:30:00Z A035-F155FLA332 UFI/CLNPLANNED
TSAEPTS262021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-10-06 07:00:00Z - 2021-10-06 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS