Stan stref powietrznych na dzień 2022-10-12

Strefy aktywowane 2022-10-12*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 23:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 22:00:00Z GND-F145FLNoneACTIVATED
DEPD312022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
REPR1042022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-13 00:00:00Z GND-A018FLNOT.N5710/22ACTIVATED
REPR1052022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-13 00:00:00Z GND-A018FLNOT.D5709/22ACTIVATED
REPR1482022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22ACTIVATED
REPR2002022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
ADHOCEPR2482022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A013FLNOT.D5759/22ACTIVATED
TRAEPTR1102022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1272022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-13 00:00:00Z GND-A050FLRPA/WACTIVATED
TRAEPTR157A2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z GND-A025FLBSP/UAV/LAWACTIVATED
TRAEPTR3992022-10-12 08:09:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATACTIVATED
TRAEPTR5432022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 20:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 17:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 22:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPG2022-10-12 11:04:00Z - 2022-10-12 22:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 12:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPSY2022-10-12 08:30:00Z - 2022-10-12 22:00:00Z GND-A035FLF2THPLANNED
ATZATZ EPWSA2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD152022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
DEPD152022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
DEPD212022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22/WPLANNED
DEPD2152022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD2602022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2612022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD292022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 19:00:00Z GND-F070FLNonePLANNED
DEPD332022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD362022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 07:30:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD362022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD362022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452022-10-12 12:00:00Z - 2022-10-12 23:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD53A2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 00:00:00Z GND-UNLFLNonePLANNED
DEPD53B2022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-13 00:00:00Z GND-F660FLNonePLANNED
DEPD53C2022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-13 00:00:00Z F195-F305FLNonePLANNED
DEPD53D2022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-13 00:00:00Z F115-F225FLNonePLANNED
DEPD542022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 13:00:00Z GND-F495FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042022-10-12 13:00:00Z - 2022-10-12 14:20:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0162022-10-12 14:30:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z GND-A018FLH60PLANNED
MRTEPMRT0202022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0602022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0872022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1492022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-10-12 11:30:00Z - 2022-10-12 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-10-12 15:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
REPR1042022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A018FLNOT.N5710/22PLANNED
REPR1052022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D5709/22PLANNED
TRAEPTR04A2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04A2022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z A015-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-10-12 16:00:00Z - 2022-10-12 20:00:00Z GND-A015FLMI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z A015-F225FLMG29PLANNED
TRAEPTR04D2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04D2022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z A065-F225FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z F095-F225FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR05D2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F225FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2022-10-12 16:00:00Z - 2022-10-12 18:30:00Z GND-F125FLM28PLANNED
TRAEPTR05G2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 18:30:00Z A017-F095FLM346 M28 PZL130PLANNED
TRAEPTR072022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 20:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1352022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1542022-10-12 09:30:00Z - 2022-10-12 15:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR180D2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180D2022-10-12 14:30:00Z - 2022-10-12 20:00:00Z GND-A025FLMI2PLANNED
TRAEPTR181B2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 08:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 20:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA40 DV20PLANNED
TRAEPTR182A2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 20:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR21A2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 23:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 23:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22A2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22A2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A045-F135FLF16PLANNED
TRAEPTR22A2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A045-F135FLF16PLANNED
TRAEPTR22D2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 18:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 18:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 15:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z A035-F090FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252022-10-12 04:00:00Z - 2022-10-12 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 15:48:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 15:00:00Z F095-F155FLNOT.D5392/22PLANNED
TRAEPTR3692022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 08:00:00Z GND-A050FLNOT.G0924/22/CLNPLANNED
TRAEPTR3902022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR3992022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATPLANNED
TRAEPTR4492022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR44B2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 15:00:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4902022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4942022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR51A2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 09:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR51A2022-10-12 15:30:00Z - 2022-10-12 17:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR5422022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5452022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5472022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5502022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5512022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5522022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR6022022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A035FLNOT.G1071/22PLANNED
TRAEPTR6032022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A019-A035FLNOT.G1073/22PLANNED
TRAEPTR6062022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 15:00:00Z A020-F095FLNOT.B4157/22PLANNED
TRAEPTR6072022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 15:00:00Z GND-A055FLNOT.D5361/22PLANNED
TRAEPTR612022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 17:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
ADHOCEPTR6112022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F095FLNOT.D5587/22/CLNPLANNED
TRAEPTR68A2022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-12 18:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69A2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2022-10-12 12:30:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2022-10-12 16:00:00Z - 2022-10-12 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2022-10-12 21:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-10-12 12:30:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-10-12 16:00:00Z - 2022-10-12 18:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-10-12 21:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 12:30:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 16:00:00Z - 2022-10-12 18:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-10-12 21:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-10-12 12:30:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-10-12 16:00:00Z - 2022-10-12 18:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-10-12 21:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR982022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS01A2022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F095-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 09:30:00Z F115-F285FLF16 EF2000/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z F115-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 09:30:00Z A035-F660FLF16 EF2000/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z A035-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 09:30:00Z F115-F660FLF16 EF2000/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z F115-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-10-12 16:30:00Z - 2022-10-12 17:50:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 09:30:00Z A035-F345FLF16 EF2000/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z A035-F345FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-10-12 08:00:00Z - 2022-10-12 09:30:00Z A025-F195FLF16 EF2000PLANNED
TSAEPTS02F2022-10-12 13:00:00Z - 2022-10-12 19:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03C2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05E2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-10-12 07:30:00Z - 2022-10-12 08:45:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-10-12 08:45:00Z - 2022-10-12 10:50:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2022-10-12 10:50:00Z - 2022-10-12 13:45:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-10-12 13:45:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z GND-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-10-12 08:30:00Z - 2022-10-12 09:00:00Z GND-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-10-12 09:00:00Z - 2022-10-12 14:15:00Z A025-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z A035-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-10-12 08:30:00Z - 2022-10-12 14:15:00Z A035-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-10-12 14:15:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z A055-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z F095-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-10-12 08:30:00Z - 2022-10-12 09:00:00Z F095-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-10-12 09:00:00Z - 2022-10-12 14:15:00Z F095-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-10-12 14:15:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 08:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 12:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12C2022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z GND-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2022-10-12 09:30:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z A035-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2022-10-12 17:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z A035-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS14C2022-10-12 09:30:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS14C2022-10-12 17:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS16C2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A035FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-A035FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z GND-A045FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z GND-A045FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-10-12 14:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z A035-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-10-12 18:00:00Z - 2022-10-12 21:00:00Z A035-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS222022-10-12 12:00:00Z - 2022-10-12 14:00:00Z F235-F275FLF22/WPLANNED
TSAEPTS262022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-10-12 06:00:00Z - 2022-10-13 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-10-12 07:00:00Z - 2022-10-12 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4032022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z F095-F305FLSUP53/22/CLNPLANNED
TSAEPTS4032022-10-12 17:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z F095-F305FLSUP53/22/CLNPLANNED
TSAEPTS4042022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z F125-F245FLSUP53/22/CLNPLANNED
TSAEPTS4042022-10-12 17:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z F125-F245FLSUP53/22/CLNPLANNED
TSAEPTS4052022-10-12 11:00:00Z - 2022-10-12 16:30:00Z F115-F225FLSUP53/22/CLNPLANNED
TSAEPTS4052022-10-12 17:00:00Z - 2022-10-12 23:59:00Z F115-F225FLSUP53/22/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS