Stan stref powietrznych na dzień 2022-11-19

Strefy aktywowane 2022-11-19*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPG2022-11-19 08:00:00Z - 2022-11-19 15:30:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED
DEPD212022-11-19 06:30:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD25A2022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 14:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 16:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD292022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-F500FLNoneACTIVATED
DEPD312022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD332022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 23:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
REPR1482022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22ACTIVATED
REPR2002022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-11-19 07:30:00Z - 2022-11-19 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 17:00:00Z GND-A048FLRPA/WACTIVATED
TRAEPTR1272022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 17:00:00Z GND-A050FLRPA/WACTIVATED
TRAEPTR5432022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22ACTIVATED
TRAEPTR68A2022-11-19 07:45:00Z - 2022-11-19 23:59:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2022-11-19 09:00:00Z - 2022-11-19 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPWSA2022-11-19 08:00:00Z - 2022-11-19 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2022-11-19 09:00:00Z - 2022-11-19 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2022-11-19 08:00:00Z - 2022-11-19 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2022-11-19 09:00:00Z - 2022-11-19 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2152022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD2602022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2612022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD362022-11-19 09:00:00Z - 2022-11-19 14:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD53A2022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 23:00:00Z GND-UNLFLNonePLANNED
DEPD53B2022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 23:00:00Z GND-F660FLNonePLANNED
MRTEPMRT0492022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 13:00:00Z GND-A018FLW3/CLNPLANNED
REPR1042022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6178/22PLANNED
REPR1052022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6177/22PLANNED
TRAEPTR072022-11-19 08:00:00Z - 2022-11-19 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR072022-11-19 09:00:00Z - 2022-11-19 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-11-19 07:30:00Z - 2022-11-19 20:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR1262022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2022-11-19 07:30:00Z - 2022-11-19 14:30:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR181D2022-11-19 07:30:00Z - 2022-11-19 14:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR181D2022-11-19 08:30:00Z - 2022-11-19 14:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR252022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-11-19 08:00:00Z - 2022-11-19 14:38:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3902022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR3992022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATPLANNED
TRAEPTR4492022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR452022-11-19 08:00:00Z - 2022-11-19 16:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4902022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4942022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR5422022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5452022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5472022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5502022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5512022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5522022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR68A2022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 23:59:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR982022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS262022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-11-19 06:00:00Z - 2022-11-20 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-11-19 07:00:00Z - 2022-11-19 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS