Stan stref powietrznych na dzień 2023-6-12

Strefy aktywowane 2023-6-12*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPLU2023-06-12 08:00:00Z - 2023-06-12 18:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD2022023-06-12 07:00:00Z - 2023-06-12 09:00:00Z GND-F195FLSUP57/23/WACTIVATED
DEPD2032023-06-12 07:00:00Z - 2023-06-12 09:00:00Z GND-F195FLSUP57/23ACTIVATED
ADHOCEPR1622023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR23A2023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2023-06-12 07:00:00Z - 2023-06-12 14:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR26A2023-06-12 07:00:00Z - 2023-06-12 19:00:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z A020-A045FLCLN/RMK FACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPLR2023-06-12 10:00:00Z - 2023-06-12 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
DEPD2042023-06-12 09:00:00Z - 2023-06-12 16:30:00Z F195-F275FLSUP57/23PLANNED
MRTEPMRT992023-06-12 08:00:00Z - 2023-06-12 15:00:00Z GND-A018FLSU22/WPLANNED
REPR1422023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A019FLNOT.G0277/23PLANNED
TRAEPTR11A2023-06-12 09:00:00Z - 2023-06-12 11:00:00Z F135-F245FL/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-06-12 14:00:00Z - 2023-06-12 18:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-06-12 09:00:00Z - 2023-06-12 11:00:00Z F095-F245FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-06-12 11:30:00Z - 2023-06-12 13:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-06-12 14:00:00Z - 2023-06-12 18:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-06-12 09:00:00Z - 2023-06-12 11:00:00Z F095-F245FL/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-06-12 11:30:00Z - 2023-06-12 13:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-06-12 14:00:00Z - 2023-06-12 18:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR130B2023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2023-06-12 11:00:00Z - 2023-06-12 23:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-06-12 07:00:00Z - 2023-06-12 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2023-06-12 10:00:00Z - 2023-06-12 16:00:00Z A035-A065FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D1355/23PLANNED
TRAEPTR4902023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4942023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TSAEPTS10A2023-06-12 08:00:00Z - 2023-06-12 15:00:00Z GND-F145FLSU22/RMK GPLANNED
TSAEPTS10B2023-06-12 08:00:00Z - 2023-06-12 15:00:00Z A035-F095FLSU22/RMK GPLANNED
TSAEPTS222023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-06-12 06:00:00Z - 2023-06-13 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS4712023-06-12 09:00:00Z - 2023-06-12 18:30:00Z A065-F085FLGLD SUP41/23/CLNPLANNED
TSAEPTS4722023-06-12 09:00:00Z - 2023-06-12 18:30:00Z A045-F085FLGLD SUP41/23/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS