Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-4

Strefy aktywowane 2023-10-4*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPZA2023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 16:00:00Z GND-A055FLMILACTIVATED
ATZATZ EPZR2023-10-04 07:00:00Z - 2023-10-04 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
MRTEPMRT852023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 23:59:00Z GND-A018FLSUP101/23ACTIVATED
MRTEPMRT862023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 23:59:00Z GND-A018FLSUP101/23/CLNACTIVATED
REPR1622023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23ACTIVATED
ADHOCEPR2642023-10-04 08:00:00Z - 2023-10-05 02:00:00Z GND-A030FLNOT.D6201/23ACTIVATED
TRAEPTR1192023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 23:59:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 23:59:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR23A2023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 23:59:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR26A2023-10-04 11:00:00Z - 2023-10-04 17:00:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TSAEPTS3B2023-10-04 07:00:00Z - 2023-10-04 08:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3F2023-10-04 07:00:00Z - 2023-10-04 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR130B2023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 23:59:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-10-04 04:30:00Z - 2023-10-04 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR252023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-04 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR4902023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TSAEPTS3B2023-10-04 08:30:00Z - 2023-10-04 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-04 11:00:00Z - 2023-10-04 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-04 12:30:00Z - 2023-10-04 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-10-04 11:00:00Z - 2023-10-04 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-10-04 11:00:00Z - 2023-10-04 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-10-04 07:00:00Z - 2023-10-04 10:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS5802023-10-04 21:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z A065-F095FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5812023-10-04 21:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z F085-F135FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5892023-10-04 22:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5902023-10-04 21:30:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5912023-10-04 21:30:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z F125-F205FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS