Stan stref powietrznych na dzień 2024-5-30

Strefy aktywowane 2024-5-30*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 23:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 23:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKP2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z GND-A023FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLU2024-05-30 08:30:00Z - 2024-05-30 18:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-05-30 08:30:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-31 00:00:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 14:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPSY2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 17:00:00Z GND-A055FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 21:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 21:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD212024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD262024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 20:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
REPR1122024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D3219/24ACTIVATED
ADHOCEPR1352024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D2933/24ACTIVATED
ADHOCEPR1362024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D3214/24ACTIVATED
REPR1612024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-05-30 06:30:00Z - 2024-05-30 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR312024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR452024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR582024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 19:30:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
TRAEPTR72024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 15:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 15:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS2D2024-05-30 10:20:00Z - 2024-05-30 11:40:00Z F155-F285FLTANGOACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-05-30 05:00:00Z - 2024-05-30 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-05-30 05:00:00Z - 2024-05-30 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 16:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPOM2024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPOM2024-05-30 08:00:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-31 00:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPWSA2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5372024-05-30 05:00:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD362024-05-30 10:00:00Z - 2024-05-30 12:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD362024-05-30 10:00:00Z - 2024-05-30 12:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
REPR1122024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D3219/24PLANNED
ADHOCEPR1362024-05-30 03:00:00Z - 2024-05-30 06:00:00Z GND-A035FLPLANNED
TRAEPTR1032024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-05-30 06:30:00Z - 2024-05-30 20:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1272024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR252024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR312024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
TRAEPTR3562024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D2312/24/WPLANNED
TRAEPTR3992024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR3992024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR452024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 19:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
ADHOCEPTR5162024-05-30 16:00:00Z - 2024-05-30 16:30:00Z GND-A020FLNOT.D3127/24PLANNED
ADHOCEPTR5172024-05-30 08:30:00Z - 2024-05-30 09:00:00Z GND-A020FLNOT.D3128/24PLANNED
ADHOCEPTR5182024-05-30 11:00:00Z - 2024-05-30 11:30:00Z GND-A020FLNOT.D3129/24PLANNED
ADHOCEPTR5192024-05-30 13:30:00Z - 2024-05-30 14:00:00Z GND-A020FLNOT.D3130/24PLANNED
TRAEPTR582024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 19:30:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 11:00:00Z A009-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-05-30 11:00:00Z - 2024-05-30 22:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR6402024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6702024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 10:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6702024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 10:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-05-30 16:00:00Z - 2024-05-30 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6762024-05-30 16:00:00Z - 2024-05-30 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6932024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR72024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2024-05-30 07:00:00Z - 2024-05-30 15:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-30 09:00:00Z - 2024-05-30 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-30 09:00:00Z - 2024-05-30 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-30 09:00:00Z - 2024-05-30 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR7352024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-30 10:00:00Z F145-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-05-30 06:00:00Z - 2024-05-31 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS