Stan stref powietrznych na dzień 2021-11-29

Strefy aktywowane 2021-11-29*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212021-11-29 06:30:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD272021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 21:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD292021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-29 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD372021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 09:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
DEPD572021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 13:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1072021-11-29 07:07:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A016FLNOT.D6239/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-11-29 07:30:00Z - 2021-11-29 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-11-29 07:30:00Z - 2021-11-29 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-11-29 07:30:00Z - 2021-11-29 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F135-F245FLKSACTIVATED
TRAEPTR11B2021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A035-F245FLKSACTIVATED
TRAEPTR11C2021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F095-F245FLKS,CLNACTIVATED
TRAEPTR11E2021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F095-F245FLKSACTIVATED
TRAEPTR157A2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 20:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR22A2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 15:00:00Z A020-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 15:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR69A2021-11-29 12:20:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A035-F245FLKS,/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-11-29 12:20:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z GND-F245FLKS,/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-11-29 12:20:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z GND-F245FLKS,CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-11-29 12:20:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F095-F245FLKS,/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPWSA2021-11-29 09:00:00Z - 2021-11-29 18:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-11-29 09:00:00Z - 2021-11-29 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A065FLDSPLANNED
DEPD362021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 18:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD572021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 11:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD572021-11-29 18:00:00Z - 2021-11-29 19:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0202021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
ADHOCEPR1072021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A016FLNOT.D6239/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04B2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-29 08:30:00Z - 2021-11-29 10:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-29 10:00:00Z - 2021-11-29 12:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-29 12:30:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-29 08:30:00Z - 2021-11-29 10:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-29 10:00:00Z - 2021-11-29 12:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-29 12:30:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-29 08:30:00Z - 2021-11-29 10:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-29 10:00:00Z - 2021-11-29 12:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-29 12:30:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR072021-11-29 09:00:00Z - 2021-11-29 18:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-11-29 07:30:00Z - 2021-11-29 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F135-F245FLKS,LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TRAEPTR11C2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F095-F245FLKS,LK/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F095-F245FLKS,LKPLANNED
TRAEPTR1242021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2021-11-29 06:30:00Z - 2021-11-29 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR252021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR68A2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69A2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A035-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z GND-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z GND-F245FLKS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F095-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-11-29 06:00:00Z - 2021-11-30 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F115-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A035-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F115-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A035-F345FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-29 10:00:00Z - 2021-11-29 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-29 08:30:00Z - 2021-11-29 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-29 10:00:00Z - 2021-11-29 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-29 12:30:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-29 08:30:00Z - 2021-11-29 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-29 10:00:00Z - 2021-11-29 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-29 12:30:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-29 08:00:00Z - 2021-11-29 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z A035-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-11-29 09:00:00Z - 2021-11-29 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-11-29 09:20:00Z - 2021-11-29 11:20:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-29 07:00:00Z - 2021-11-29 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-29 09:00:00Z - 2021-11-29 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4682021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z GND-F095FLF16PLANNED
TSAEPTS4692021-11-29 12:00:00Z - 2021-11-29 16:30:00Z F095-F165FLF16PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS