Stan stref powietrznych na dzień 2021-6-1

Strefy aktywowane 2021-6-1*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKR2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z GND-A055FLTECNAMACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD212021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD292021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z GND-F145FLNoneACTIVATED
DEPD372021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z GND-F340FLNoneACTIVATED
DEPD53B2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z SFC-F340FLNoneACTIVATED
DEPD542021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
REPR1462021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
ADHOCEPR1852021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 12:00:00Z GND-A020FLNOT.D2702/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-F095FLTS11 M346/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04B2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z A035-F315FLTS11 M346/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04E2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z A035-F315FLTS11 M346/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z GND-F315FLTS11 M346/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04G2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z F095-F315FLTS11 M346/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04P2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F095FLTS11 M346/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR05E2021-06-01 06:30:00Z - 2021-06-01 13:00:00Z GND-F125FLPZL130,MI2/DE,RAACTIVATED
TRAEPTR05E2021-06-01 13:00:00Z - 2021-06-01 18:30:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-06-01 06:30:00Z - 2021-06-01 12:00:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-06-01 12:30:00Z - 2021-06-01 18:30:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR072021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-06-01 06:30:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-06-01 06:30:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR115B2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 13:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 23:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1582021-06-01 06:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-A045FLDA20 LAW/126,705MHZACTIVATED
TRAEPTR180E2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 21:00:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR20C2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR21A2021-06-01 16:00:00Z - 2021-06-01 23:00:00Z A018-A055FLMI14ACTIVATED
TRAEPTR21C2021-06-01 16:00:00Z - 2021-06-01 23:00:00Z GND-A055FLMI14ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR252021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR252021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-A015FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z A035-A065FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR312A2021-06-01 13:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z GND-A032FLSUP37/21ACTIVATED
TRAEPTR312B2021-06-01 13:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z GND-A010FLSUP37/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR44B2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 08:02:00Z A018-A035FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR48C2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR572021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z A055-F165FLPJEACTIVATED
TRAEPTR69A2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69A2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 09:05:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69A2021-06-01 11:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69B2021-06-01 13:00:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69B2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 13:00:00Z GND-F245FLKS,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-06-01 11:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69D2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F135-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-06-01 11:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F135-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F135-F245FLKS,LK,SN/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-06-01 11:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F135-F245FLKS,LK,SN/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-06-01 11:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS02A2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS02B2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F405FLF16/KS,LK,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02C2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F115-F405FLF16/KS,LK,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02D2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F345FLF16/KS,LK,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02D2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z F095-F405FLF16/KS,LK,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02F2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A040-F195FLMG29ACTIVATED
TSAEPTS06B2021-06-01 07:45:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z GND-F405FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06B2021-06-01 09:02:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z A065-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06C2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06C2021-06-01 07:45:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z A035-F405FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06D2021-06-01 07:45:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z A055-F405FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06F2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06F2021-06-01 07:45:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z F125-F405FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS12A2021-06-01 13:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z A009-F245FLSU22/WACTIVATED
TSAEPTS12B2021-06-01 13:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WACTIVATED
TSAEPTS14A2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z A035-F195FLSUP56/21 DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS14C2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z GND-F195FLSUP56/21 DRAGON21ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-06-01 05:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD372021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 08:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD572021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0012021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0092021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 08:00:00Z GND-A011FLW3/WPLANNED
MRTEPMRT0102021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 08:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0182021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0272021-06-01 13:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0272021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0502021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0932021-06-01 13:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0932021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR04A2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-F095FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04A2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-F095FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 07:30:00Z GND-F215FLTS11/DE/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 07:30:00Z A035-F215FLTS11/DE/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-01 12:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z A065-F245FLTS11 M346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F315FLMM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 07:30:00Z GND-F215FLTS11/DEPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z GND-F245FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-01 12:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z GND-F245FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z GND-F315FLMMPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 07:30:00Z F095-F215FLTS11,DEPLANNED
TRAEPTR04G2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z F095-F245FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-06-01 12:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F245FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F315FLMMPLANNED
TRAEPTR04G2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F095FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F095FLTS11 M346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR072021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-06-01 06:30:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F135-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11A2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11A2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F135-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z GND-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11B2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11C2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR11E2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11E2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TRAEPTR120B2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182A2021-06-01 18:00:00Z - 2021-06-01 21:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR21A2021-06-01 13:00:00Z - 2021-06-01 23:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-06-01 13:00:00Z - 2021-06-01 23:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR24A2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 08:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-06-01 04:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3132021-06-01 07:00:00Z - 2021-06-01 21:00:00Z GND-A065FLSUP53/21PLANNED
TRAEPTR3572021-06-01 15:00:00Z - 2021-06-01 19:45:00Z GND-F145FLSUP38/21PLANNED
TRAEPTR3992021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-02 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR44B2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 13:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR69A2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-06-01 11:20:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 13:00:00Z GND-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-01 19:00:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-01 19:00:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-01 07:40:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-01 19:00:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-06-01 19:00:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR842021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 12:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 12:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-06-01 17:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z F095-F355FLMG29PLANNED
TSAEPTS01B2021-06-01 17:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z GND-F355FLMG29PLANNED
TSAEPTS01C2021-06-01 17:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z A035-F355FLMG29PLANNED
TSAEPTS02A2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-06-01 17:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F405FLF16/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-06-01 15:00:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-06-01 17:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F115-F405FLF16/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-06-01 15:00:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-06-01 17:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z F115-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z F095-F405FLF16/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-06-01 15:00:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-06-01 17:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-06-01 08:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A040-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03A2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-01 12:30:00Z - 2021-06-01 14:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-01 14:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F135-F315FLMM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-01 12:30:00Z - 2021-06-01 14:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-01 14:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F315FLMM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-06-01 11:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 15:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z GND-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z GND-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 10:00:00Z A065-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z A035-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-06-01 08:30:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z A055-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z F095-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-06-01 14:30:00Z - 2021-06-01 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-06-01 07:45:00Z - 2021-06-01 08:30:00Z F095-F405FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-06-01 09:00:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-06-01 07:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-06-01 11:30:00Z - 2021-06-01 14:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-06-01 13:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-06-01 13:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-06-01 16:30:00Z - 2021-06-01 20:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 14:00:00Z A035-F195FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
TSAEPTS14C2021-06-01 12:00:00Z - 2021-06-01 14:00:00Z GND-F195FLSUP56/21 DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-01 05:00:00Z - 2021-06-01 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-01 06:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21 DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-01 10:00:00Z - 2021-06-01 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21 DRAGON21PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS