Stan stref powietrznych na dzień 2021-5-16

Strefy aktywowane 2021-5-16*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLS2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2021-05-16 08:00:00Z - 2021-05-16 16:40:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-05-16 07:30:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A055FLTECNAMACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-05-16 12:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-05-16 12:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZP2021-05-16 07:30:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
DEPD212021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 13:00:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD272021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD382021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
REPR1152021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A023FLNOT.A1609/21ACTIVATED
REPR1462021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
TRAEPTR072021-05-16 12:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10A2021-05-16 06:30:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-05-16 06:30:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-05-16 06:30:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR462021-05-16 07:30:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z A055-F135FLPJEACTIVATED
TRAEPTR70A2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 18:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPGL2021-05-16 05:00:00Z - 2021-05-16 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKB2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A015FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 17:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPNT2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2021-05-16 08:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPKA2021-05-16 08:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z GND-A016FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A055FLTECNAMPLANNED
ATZATZ EPWK2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-05-16 08:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-05-16 08:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
TRAEPTR072021-05-16 08:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-05-16 06:30:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1702021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z GND-A025FLPJEPLANNED
TRAEPTR180C2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 18:00:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR181D2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 18:00:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR252021-05-16 04:00:00Z - 2021-05-16 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 18:25:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 17:00:00Z A035-F095FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR33B2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR362021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z A055-F135FLGLDPLANNED
TRAEPTR372021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR392021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z F095-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR3992021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR452021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR552021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR592021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 18:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2021-05-16 07:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR842021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 12:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-05-16 21:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 12:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-05-16 21:00:00Z - 2021-05-17 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS4522021-05-16 09:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z A035-A065FLSUP48/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4542021-05-16 09:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z A065-F085FLSUP48/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4592021-05-16 09:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z GND-A065FLSUP48/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4602021-05-16 09:00:00Z - 2021-05-16 18:30:00Z A055-F075FLSUP48/21/CLNPLANNED
ADHOCLISYNL712021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 23:59:00Z GND-A020FLNonePLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS