Stan stref powietrznych na dzień 2021-7-5

Strefy aktywowane 2021-7-5*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPKM2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 18:00:00Z GND-A035FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLR2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 18:30:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPRG2021-07-05 11:30:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZA2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
DEPD212021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD242021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD272021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 13:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD362021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD372021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 16:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 20:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1152021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 17:00:00Z GND-A023FLNOT.A2389/21ACTIVATED
REPR1462021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-07-05 10:45:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR04B2021-07-05 10:45:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-07-05 10:45:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z A065-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR04E2021-07-05 10:45:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z A065-F295FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-07-05 10:45:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z GND-F295FLM346ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-07-05 10:45:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z F095-F295FLM346ACTIVATED
TRAEPTR04P2021-07-05 10:45:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z A020-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR10C2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR115B2021-07-05 13:00:00Z - 2021-07-05 16:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2021-07-05 06:30:00Z - 2021-07-05 16:40:00Z GND-A045FLDV20 LAWACTIVATED
TRAEPTR182A2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-A020FLM346ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 13:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 18:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 18:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR26B2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR292021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR312A2021-07-05 13:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z GND-A032FLSUP37/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR312B2021-07-05 13:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z GND-A010FLSUP37/21/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3462021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-A020FLNOT.N1848/21ACTIVATED
TRAEPTR69D2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 16:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 16:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-07-05 14:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPRG2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD452021-07-05 07:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
MRTEPMRT0042021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0182021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR04A2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04B2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-05 12:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 10:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-05 12:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 10:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-05 12:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05A2021-07-05 15:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z A032-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2021-07-05 07:00:00Z - 2021-07-05 13:00:00Z GND-A040FLMI2PLANNED
TRAEPTR05E2021-07-05 15:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2021-07-05 15:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z A017-F095FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR072021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR082021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z A055-F135FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1132021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 11:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1342021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR180C2021-07-05 07:00:00Z - 2021-07-05 16:40:00Z GND-A025FLDV20 AOPLANNED
TRAEPTR180E2021-07-05 16:40:00Z - 2021-07-05 22:40:00Z GND-A025FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2021-07-05 16:40:00Z - 2021-07-05 22:40:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR182A2021-07-05 16:40:00Z - 2021-07-05 22:40:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR21A2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR252021-07-05 04:00:00Z - 2021-07-05 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 18:00:00Z A035-F095FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR292021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR3032021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 23:59:00Z GND-F095FLSUP71/21PLANNED
TRAEPTR3032021-07-05 14:00:00Z - 2021-07-05 23:59:00Z GND-F095FLSUP71/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-07-05 07:00:00Z - 2021-07-05 13:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR51A2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR51A2021-07-05 15:30:00Z - 2021-07-05 17:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR522021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 08:00:00Z F095-F445FLF16PLANNED
TRAEPTR53A2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR592021-07-05 14:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR65A2021-07-05 06:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-07-05 13:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-07-05 08:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-07-05 08:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR842021-07-05 15:30:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-07-05 15:30:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-07-05 15:30:00Z - 2021-07-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-05 12:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-05 12:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-07-05 07:30:00Z - 2021-07-05 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 10:00:00Z A065-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-07-05 10:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-07-05 08:30:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-07-05 12:10:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262021-07-05 07:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-07-05 07:00:00Z - 2021-07-05 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS