Stan stref powietrznych na dzień 2021-11-4

Strefy aktywowane 2021-11-4*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-F410FLNoneACTIVATED
DEPD292021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-04 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1992021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR1102021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPNT2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPPTA2021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPSY2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 23:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 18:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD212021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A065FLDYZ SAPPLANNED
DEPD242021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-F410FLNonePLANNED
DEPD25A2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 23:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD272021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 21:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD302021-11-04 14:00:00Z - 2021-11-04 23:00:00Z GND-A045FLNonePLANNED
DEPD312021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD332021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD362021-11-04 07:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD382021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD53A2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 18:00:00Z GND-A025FLNonePLANNED
DEPD542021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 16:30:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0112021-11-04 14:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0422021-11-04 14:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z GND-A018FLAH64PLANNED
MRTEPMRT1312021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 17:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
ADHOCEPR1992021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21PLANNED
TRAEPTR01A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z F095-F245FLGLD /CLNPLANNED
TRAEPTR01B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z F095-F135FLGLD /CLNPLANNED
TRAEPTR03A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z F095-F225FLGLD /CLNPLANNED
TRAEPTR03C2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z A045-F095FLGLDPLANNED
TRAEPTR04A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR04A2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 21:00:00Z A065-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-04 21:00:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-04 08:30:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z A065-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 21:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-04 08:30:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-04 08:30:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z A020-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05C2021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05C2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05C2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 14:30:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05C2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 18:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-11-04 07:30:00Z - 2021-11-04 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-11-04 07:30:00Z - 2021-11-04 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-11-04 07:30:00Z - 2021-11-04 20:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1102021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR14B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z F095-F135FLGLDPLANNED
TRAEPTR14C2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TRAEPTR157A2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR157A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 20:00:00Z A020-A045FLAN28 /CLNPLANNED
TRAEPTR15B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TRAEPTR180E2021-11-04 15:30:00Z - 2021-11-04 21:30:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-11-04 07:30:00Z - 2021-11-04 15:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-11-04 15:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-A045FLSW4 C150PLANNED
TRAEPTR182A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4PLANNED
TRAEPTR20C2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 17:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 17:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z A020-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2021-11-04 12:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-11-04 12:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-11-04 13:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 14:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 15:03:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4152021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 18:00:00Z GND-F145FLNOT.D5672/21PLANNED
TRAEPTR4162021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 18:00:00Z GND-F145FLNOT.D5673/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 17:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR48C2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 17:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR53A2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 15:40:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 12:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-04 13:00:00Z - 2021-11-04 14:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-04 15:00:00Z - 2021-11-04 15:40:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:00:00Z F095-F465FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-04 12:00:00Z - 2021-11-04 13:00:00Z F095-F465FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2021-11-04 14:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z F095-F465FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-04 12:00:00Z - 2021-11-04 13:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-11-04 14:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR612021-11-04 09:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR68A2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR68A2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z A035-F245FLLK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F245FLLK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F135FL/CLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F245FLLK,MB,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F135FL/CLNPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z F095-F245FLLK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z A020-A045FL/CLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z A020-A045FL/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z A020-A035FL/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z A020-A035FL/CLNPLANNED
TRAEPTR842021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-11-04 00:00:00Z - 2021-11-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-11-04 06:00:00Z - 2021-11-05 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 16:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 16:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 16:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 16:00:00Z F115-F285FLLK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z A035-F415FLLK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-04 15:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z A035-F355FLMB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z F115-F415FLLK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-04 15:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z F115-F355FLMB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z A035-F345FLLK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z A025-F195FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-04 08:30:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 14:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-04 08:30:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 09:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-04 09:30:00Z - 2021-11-04 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 09:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-04 09:30:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 09:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-04 08:00:00Z - 2021-11-04 09:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-04 09:30:00Z - 2021-11-04 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS10A2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 17:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS16D2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z GND-A010FLH-60/CLNPLANNED
TSAEPTS222021-11-04 09:20:00Z - 2021-11-04 11:20:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-11-04 09:20:00Z - 2021-11-04 11:20:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS402021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS402021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS412021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS432021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS452021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462021-11-04 07:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
TSAEPTS462021-11-04 11:00:00Z - 2021-11-04 15:25:00Z F095-F215FLGLDPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS