Stan stref powietrznych na dzień 2021-9-13

Strefy aktywowane 2021-9-13*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLU2021-09-13 06:30:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
DEPD212021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-F660FLNoneACTIVATED
DEPD262021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-F255FLNoneACTIVATED
DEPD272021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD292021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-F340FLNoneACTIVATED
DEPD53B2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z SFC-F340FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1992021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-09-13 06:10:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A065FLM28 S70/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-09-13 06:10:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-09-13 06:10:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2021-09-13 06:50:00Z - 2021-09-13 13:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR23A2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 13:30:00Z A055-F075FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR252021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR3632021-09-13 06:30:00Z - 2021-09-13 17:00:00Z A055-F145FLSUP94/21/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR68A2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED
TRAEPTR872021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z F235-F255FLBSP/UAV/OATACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-09-13 14:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-09-13 05:00:00Z - 2021-09-13 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWK2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWK2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
DEPD302021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 12:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD362021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD572021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 09:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0182021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0422021-09-13 14:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-A018FLAH64PLANNED
MRTEPMRT0502021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
TFREPTF162021-09-13 15:00:00Z - 2021-09-13 20:00:00Z F135-F145FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR04A2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-F305FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 09:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 16:52:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-09-13 16:52:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 09:00:00Z A065-F305FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 10:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-09-13 12:30:00Z - 2021-09-13 14:30:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z A035-F305FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-09-13 12:30:00Z - 2021-09-13 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z GND-F305FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-09-13 12:30:00Z - 2021-09-13 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z F095-F305FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 07:30:00Z A065-F095FLTS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05E2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 13:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-F095FLM28 S70/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR11A2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1242021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR180D2021-09-13 13:30:00Z - 2021-09-13 17:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180E2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 17:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV/LAWPLANNED
TRAEPTR180E2021-09-13 17:00:00Z - 2021-09-13 20:30:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-09-13 06:30:00Z - 2021-09-13 13:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-09-13 13:30:00Z - 2021-09-13 20:30:00Z GND-A045FLSW4 C150PLANNED
TRAEPTR182A2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 20:30:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 20:30:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4PLANNED
TRAEPTR21A2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z A018-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR21C2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR22A2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 13:30:00Z A020-A055FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 13:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 13:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR252021-09-13 04:00:00Z - 2021-09-13 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 17:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 17:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR312A2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 23:00:00Z GND-A032FLSUP107/21/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR312B2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 23:00:00Z GND-A015FLSUP107/21/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR33B2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR3492021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 15:00:00Z GND-A010FLNOT.A3343/21PLANNED
TRAEPTR3492021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 15:00:00Z GND-A010FLNOT.A3343/21PLANNED
ADHOCEPTR3862021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 21:00:00Z GND-A030FLNOT.D4531/21/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3992021-09-13 07:15:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z F095-F125FLSUP117/21/OATPLANNED
TRAEPTR3992021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z F095-F125FLSUP117/21/OATPLANNED
TRAEPTR44B2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 13:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR592021-09-13 14:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60A2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60A2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z A055-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR60B2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 18:00:00Z A055-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR612021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-09-13 08:15:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-09-13 13:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-09-13 08:15:00Z - 2021-09-13 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-09-13 08:15:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-09-13 08:15:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69F2021-09-13 08:15:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-14 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01B2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 20:30:00Z A060-F205FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS02A2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-09-13 12:30:00Z - 2021-09-13 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-09-13 10:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-09-13 12:30:00Z - 2021-09-13 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-09-13 14:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-09-13 07:30:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 17:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-09-13 08:30:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS14A2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 11:00:00Z A035-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2021-09-13 13:00:00Z - 2021-09-13 15:00:00Z A035-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS14C2021-09-13 09:00:00Z - 2021-09-13 11:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS14C2021-09-13 13:00:00Z - 2021-09-13 15:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS16D2021-09-13 15:00:00Z - 2021-09-13 20:00:00Z F135-F155FLBSP/UAV/CLNPLANNED
TSAEPTS262021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-09-13 07:20:00Z - 2021-09-13 09:20:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-09-13 07:10:00Z - 2021-09-13 09:20:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS