Stan stref powietrznych na dzień 2022-11-9

Strefy aktywowane 2022-11-9*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212022-11-09 16:30:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-F310FLNoneACTIVATED
DEPD272022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 21:00:00Z GND-F145FLNoneACTIVATED
DEPD292022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-09 23:00:00Z GND-F150FLNoneACTIVATED
DEPD312022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD362022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD382022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 01:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
REPR1482022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22ACTIVATED
REPR2002022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
TRAEPTR1102022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z A020-A045FLAN28ACTIVATED
TRAEPTR180E2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR181B2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA40 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2022-11-09 16:00:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR20C2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-A020FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR21C2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 20:00:00Z GND-A055FLMI14ACTIVATED
TRAEPTR22A2022-11-09 07:30:00Z - 2022-11-09 20:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-11-09 07:30:00Z - 2022-11-09 20:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-11-09 07:30:00Z - 2022-11-09 20:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR3992022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATACTIVATED
TRAEPTR44B2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A020-A035FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR5432022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22ACTIVATED
TRAEPTR68A2022-11-09 07:10:00Z - 2022-11-09 23:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKA2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z GND-A055FLM28PLANNED
ATZATZ EPPG2022-11-09 08:00:00Z - 2022-11-09 16:30:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPSY2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 20:00:00Z GND-A035FLF2THPLANNED
DEPD212022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2152022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD25A2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-F660FLNonePLANNED
DEPD262022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD2602022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2612022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD452022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 18:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD51B2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD53A2022-11-09 05:00:00Z - 2022-11-09 06:00:00Z GND-F345FLNonePLANNED
MRTEPMRT1312022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT1492022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z A005-A025FLNonePLANNED
MRTEPMRT1492022-11-09 12:30:00Z - 2022-11-09 13:00:00Z GND-A025FLM346/WPLANNED
MRTEPMRT1492022-11-09 16:30:00Z - 2022-11-09 17:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1532022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 18:00:00Z GND-A018FLW3PLANNED
NPZEPNPZ32022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
NPZEPNPZ42022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
REPR1042022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6178/22PLANNED
REPR1052022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6177/22PLANNED
ADHOCEPR2472022-11-09 02:30:00Z - 2022-11-09 06:00:00Z GND-A040FLNOT.D6311/22PLANNED
ADHOCEPR2472022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-09 12:00:00Z GND-A040FLNOT.D6311/22PLANNED
REPR2502022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z A005-F195FLNOT.D5317/22PLANNED
TRAEPTR04A2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04A2022-11-09 19:00:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-A015FLMI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-11-09 19:00:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-A015FLMI2/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z A035-F225FLWPLANNED
TRAEPTR04F2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z A010-F225FLWPLANNED
TRAEPTR04G2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z F095-F225FLNonePLANNED
TRAEPTR04H2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z A035-F225FLNonePLANNED
TRAEPTR04P2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2022-11-09 08:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-F245FLM346 PZL130PLANNED
TRAEPTR05E2022-11-09 08:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130PLANNED
TRAEPTR05G2022-11-09 08:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A017-F095FLM346 PZL130PLANNED
TRAEPTR1002022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 21:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-11-09 10:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1352022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1432022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 16:00:00Z GND-A023FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR181B2022-11-09 07:30:00Z - 2022-11-09 13:00:00Z GND-A045FLC150 DA40/AOPLANNED
TRAEPTR182A2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 22:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR21A2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 20:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR23F2022-11-09 08:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 18:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-11-09 08:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3902022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4492022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR4572022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR48C2022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4902022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4942022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR5422022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5452022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5472022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5502022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5512022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22/WPLANNED
TRAEPTR5522022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22/WPLANNED
TRAEPTR6062022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 18:00:00Z A020-F095FLNOT.B4157/22PLANNED
TRAEPTR6072022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 18:00:00Z GND-A055FLNOT.D5361/22PLANNED
TRAEPTR612022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 16:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR6212022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z GND-F085FLNOT.D6179/22/CLNPLANNED
TRAEPTR6332022-11-09 12:00:00Z - 2022-11-09 14:00:00Z A005-F225FLNOT.D5316/22PLANNED
TRAEPTR662022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A055-F145FLM28PLANNED
TRAEPTR68A2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 23:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3PLANNED
TRAEPTR69A2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR982022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-09 10:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-09 15:15:00Z - 2022-11-09 16:15:00Z A035-F225FLWPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-09 15:15:00Z - 2022-11-09 16:15:00Z F115-F225FLWPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 10:00:00Z A025-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-09 10:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03C2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS05D2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05E2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A017-F095FLF16PLANNED
TSAEPTS05E2022-11-09 11:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A017-F095FLM346/WPLANNED
TSAEPTS05F2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A035-F095FLF16PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-09 11:00:00Z - 2022-11-09 12:30:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-09 12:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05G2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS06B2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 09:30:00Z GND-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-09 09:30:00Z - 2022-11-09 10:00:00Z GND-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-09 10:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A025-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A025-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 09:30:00Z A035-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-09 09:30:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A035-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-09 10:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z F145-F175FLPJEPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A035-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 09:30:00Z A055-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 09:30:00Z F095-F455FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-09 09:30:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z F095-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z F095-F285FLF16 F22/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-11-09 10:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-11-09 06:00:00Z - 2022-11-10 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4742022-11-09 08:00:00Z - 2022-11-09 16:00:00Z GND-F145FLSUP37/22PLANNED
TSAEPTS4762022-11-09 09:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z A055-F245FLSUP46/22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS