Stan stref powietrznych na dzień 2021-11-22

Strefy aktywowane 2021-11-22*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-11-22 06:30:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-11-22 06:30:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD242021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-22 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1102021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5991/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR04B2021-11-22 17:30:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A015FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR1102021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR180E2021-11-22 15:30:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-11-22 15:30:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A045FLSW4,C150ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-11-22 15:20:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A020FLM346,TS11,SW4ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPKA2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 15:00:00Z GND-A016FLC152PLANNED
ATZATZ EPPKB2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD25A2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 14:00:00Z GND-F120FLNonePLANNED
DEPD272021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-F160FLNonePLANNED
DEPD332021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 22:00:00Z GND-F215FLNonePLANNED
DEPD362021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD53A2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z GND-A025FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z GND-A018FLM346,MG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-11-22 12:00:00Z - 2021-11-22 15:19:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0092021-11-22 15:20:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-11-22 12:00:00Z - 2021-11-22 15:19:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-11-22 15:20:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0202021-11-22 12:00:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-11-22 12:00:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0612021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:00:00Z GND-A018FLMI2,MI24/CLNPLANNED
MRTEPMRT0622021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:00:00Z GND-A018FLMI2,MI24PLANNED
MRTEPMRT1282021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:00:00Z GND-A012FLMI2,MI24PLANNED
TRAEPTR04A2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z GND-F095FLM346,TS11,SW4PLANNED
TRAEPTR04A2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z GND-F095FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04A2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z GND-F095FLM346,TS11,SW4PLANNED
TRAEPTR04B2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z GND-F315FLM346,TS11,SW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z GND-F315FLM346,TS11/DE MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z GND-F315FLM346,TS11,SW4/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z A035-F315FLM346,TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z A035-F315FLM346,TS11/DE MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z A035-F315FLM346,TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-22 08:30:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z A035-F245FLM346,TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 10:00:00Z A035-F245FLM346,TS11/DE MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z A035-F315FLM346,TS11/DE MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 14:30:00Z A035-F245FLM346,TS11/DE MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-22 14:30:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z A035-F315FLM346,TS11/DE MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-22 08:30:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z GND-F245FLM346,TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 10:00:00Z GND-F245FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z GND-F315FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 14:30:00Z GND-F245FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-22 14:30:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z GND-F315FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-22 08:30:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z F095-F245FLM346,TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 10:00:00Z F095-F245FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z F095-F315FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 14:30:00Z F095-F245FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-22 14:30:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z F095-F315FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z F095-F315FLM346,TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z A020-F095FLM346,TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z A020-F095FLM346,TS11/DE MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z A020-F095FLM346,TS11PLANNED
TRAEPTR05G2021-11-22 15:00:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z A017-F070FLM28PLANNED
TRAEPTR072021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-11-22 07:30:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-11-22 07:30:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-11-22 07:30:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR11A2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z F135-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 18:30:00Z A035-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-11-22 18:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z F095-F245FLKSPLANNED
TRAEPTR11C2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z F095-F245FLLK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z F095-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR1242021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 20:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2021-11-22 06:30:00Z - 2021-11-22 15:30:00Z GND-A045FLDA40,DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-11-22 21:00:00Z - 2021-11-22 22:00:00Z GND-A045FLDA40,DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A020FLM346,TS11,SW4PLANNED
TRAEPTR22A2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 17:00:00Z A020-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 17:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 17:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24A2021-11-22 11:00:00Z - 2021-11-22 18:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 14:35:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR53A2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 14:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 14:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR68A2021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69A2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A035-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z GND-F245FLLK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 20:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69E2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 20:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z GND-F245FLLK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-11-22 21:30:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR852021-11-22 21:30:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-11-22 21:30:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-11-22 06:00:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-11-22 21:30:00Z - 2021-11-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z F115-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z F145-F395FLB738/1BLTR/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 10:00:00Z A035-F395FLB738,MG29/MM,1BLTR/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 11:30:00Z A035-F345FLMM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A035-F415FLB738/KS,LK,MM,1BLTR/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 11:30:00Z F115-F345FLMM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 11:30:00Z A025-F195FLMMPLANNED
TSAEPTS02F2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 18:30:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS03A2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z F135-F245FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z F135-F285FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-22 14:30:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z F135-F285FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-22 08:30:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 10:00:00Z F135-F245FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z F135-F315FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 14:30:00Z F135-F245FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-22 14:30:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z F135-F315FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-22 08:30:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 10:00:00Z F095-F245FLM346,MG29/DE MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z F095-F315FLM346,MG29/DE MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 14:30:00Z F095-F245FLM346,MG29/DE MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-22 14:30:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z F095-F315FLM346,MG29/DE MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z F095-F245FLM346,MG29/DE MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-22 08:00:00Z - 2021-11-22 09:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 16:00:00Z A065-F115FLM346,MG29/DE MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-22 16:00:00Z - 2021-11-22 17:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A035-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-22 11:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 10:00:00Z GND-F245FLKS,COPPLANNED
TSAEPTS07C2021-11-22 10:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z A035-F245FLKS,COPPLANNED
TSAEPTS07C2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z A055-F195FLKS,COPPLANNED
TSAEPTS07D2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 12:30:00Z A055-F245FLKS,COPPLANNED
TSAEPTS07E2021-11-22 12:30:00Z - 2021-11-22 19:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS222021-11-22 08:30:00Z - 2021-11-22 13:30:00Z F245-F275FLCC150TPLANNED
TSAEPTS262021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-11-22 09:00:00Z - 2021-11-22 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-11-22 15:30:00Z - 2021-11-22 17:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-22 07:00:00Z - 2021-11-22 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS