Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-12

Strefy aktywowane 2023-10-12*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPZR2023-10-12 07:00:00Z - 2023-10-12 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-F130FLD6413/23ACTIVATED
REPR1622023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352023-10-12 07:00:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1432023-10-12 07:00:00Z - 2023-10-12 18:00:00Z GND-A035FLMI17ACTIVATED
TRAEPTR157A2023-10-12 07:00:00Z - 2023-10-12 19:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR23A2023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR4182023-10-12 08:30:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z GND-F095FLSUP50/23/GLDACTIVATED
TRAEPTR70A2023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR92023-10-12 07:45:00Z - 2023-10-12 17:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TSAEPTS3A2023-10-12 10:00:00Z - 2023-10-12 12:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3B2023-10-12 10:00:00Z - 2023-10-12 12:00:00Z F135-F285FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3C2023-10-12 10:00:00Z - 2023-10-12 12:00:00Z F135-F315FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3D2023-10-12 10:00:00Z - 2023-10-12 12:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3F2023-10-12 10:00:00Z - 2023-10-12 12:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS402023-10-12 08:00:00Z - 2023-10-12 16:05:00Z F095-F125FLGLDACTIVATED
TSAEPTS412023-10-12 08:00:00Z - 2023-10-12 16:05:00Z F095-F165FLGLDACTIVATED
TSAEPTS432023-10-12 08:00:00Z - 2023-10-12 16:05:00Z F095-F225FLGLDACTIVATED
TSAEPTS452023-10-12 08:00:00Z - 2023-10-12 16:05:00Z F095-F185FLGLDACTIVATED
TSAEPTS462023-10-12 08:00:00Z - 2023-10-12 16:05:00Z F095-F215FLGLDACTIVATED
ADHOCR2002023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6260/23ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR11C2023-10-12 17:00:00Z - 2023-10-12 19:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-10-12 17:00:00Z - 2023-10-12 19:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR130B2023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-10-12 04:30:00Z - 2023-10-12 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR252023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-12 20:00:00Z GND-A050FLCLNPLANNED
TRAEPTR4792023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR952023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 21:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 21:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS262023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS3A2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-12 14:30:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-10-12 14:30:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-10-12 14:30:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-10-12 10:00:00Z - 2023-10-12 12:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 16:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS462023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-12 16:05:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
TSAEPTS474A2023-10-12 14:00:00Z - 2023-10-12 15:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS5802023-10-12 21:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z A065-F095FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5812023-10-12 21:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F085-F135FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5892023-10-12 22:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5902023-10-12 21:30:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/UAVPLANNED
TSAEPTS5912023-10-12 21:30:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F125-F205FLSUP102/23/UAVPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS