Stan stref powietrznych na dzień 2021-10-2

Strefy aktywowane 2021-10-2*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPEL2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 23:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2021-10-02 10:35:00Z - 2021-10-02 18:30:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLS2021-10-02 07:15:00Z - 2021-10-02 17:30:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2021-10-02 08:00:00Z - 2021-10-02 16:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPKA2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A016FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPWK2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A055FLC208 GLDACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZA2021-10-02 08:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZR2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD332021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 21:00:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
NWEPNW092021-10-02 07:30:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z GND-F125FLNoneACTIVATED
REPR1132021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D5176/21ACTIVATED
ADHOCEPR1512021-10-02 11:08:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z GND-A020FLNOT.H2246/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR072021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10A2021-10-02 10:30:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1902021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 23:00:00Z A055-F145FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR292021-10-02 08:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR33B2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z A055-F175FLPJEACTIVATED
ADHOCEPTR4192021-10-02 12:00:00Z - 2021-10-02 18:30:00Z GND-A035FLNOT.D4847/21ACTIVATED
TRAEPTR60B2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z A055-F145FLC208 PJEACTIVATED
TRAEPTR852021-10-02 14:03:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z F265-F285FLBSP/UAV/OATACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 22:00:00Z GND-A035FLC150 PJEPLANNED
ATZATZ EPKP2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKP2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKR2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLS2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 17:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPNT2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:00:00Z GND-A065FLPA25 GLDPLANNED
ATZATZ EPPKA2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A016FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWK2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A055FLC208 GLDPLANNED
ATZATZ EPZA2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPZP2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD25A2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 13:00:00Z GND-F120FLNonePLANNED
DEPD292021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 16:00:00Z GND-A045FLNonePLANNED
DEPD372021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD382021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD452021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
ADHOCEPR1512021-10-02 11:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z GND-A020FLNOT.H2246/21PLANNED
TRAEPTR03A2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z F095-F225FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR03B2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z F095-F135FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR1242021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1702021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 18:30:00Z GND-A025FLPJEPLANNED
TRAEPTR1702021-10-02 11:00:00Z - 2021-10-02 18:30:00Z GND-A025FLPJEPLANNED
TRAEPTR180C2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 16:00:00Z GND-A025FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR181D2021-10-02 06:30:00Z - 2021-10-02 16:00:00Z GND-A035FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR252021-10-02 04:00:00Z - 2021-10-02 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:15:00Z A035-F095FLC150 GLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR3172021-10-02 09:30:00Z - 2021-10-02 16:00:00Z GND-F070FLSUP67/21/GLDPLANNED
TRAEPTR3182021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-F145FLSUP39/21/CLNPLANNED
TRAEPTR33B2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR362021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 17:30:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR372021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR3992021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z F095-F125FLSUP117/21/OATPLANNED
ADHOCEPTR4192021-10-02 10:00:00Z - 2021-10-02 18:30:00Z GND-A035FLNOT.D4847/21PLANNED
ADHOCEPTR4362021-10-02 12:00:00Z - 2021-10-02 14:00:00Z GND-A045FLNOT.D5032/21PLANNED
TRAEPTR452021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR462021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR552021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR572021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z A055-F165FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 17:00:00Z A055-F145FLC208 PJEPLANNED
TRAEPTR68A2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR842021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS262021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS402021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:30:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:30:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:30:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:30:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 16:30:00Z F095-F215FLGLDPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS