Stan stref powietrznych na dzień 2022-1-21

Strefy aktywowane 2022-1-21*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 13:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212022-01-21 06:30:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-F280FLNoneACTIVATED
DEPD25A2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 11:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 14:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-21 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 22:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6728/21ACTIVATED
REPR1142022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-21 21:00:00Z GND-F095FLNOT.D0189/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-01-21 07:30:00Z - 2022-01-21 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-01-21 07:30:00Z - 2022-01-21 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-01-21 07:30:00Z - 2022-01-21 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR22A2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A020-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR44B2022-01-21 08:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR51A2022-01-21 08:30:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WACTIVATED
TRAEPTR69A2022-01-21 11:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A035-F245FLF16/KS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69C2022-01-21 11:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-F245FLF16/KS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69D2022-01-21 11:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-F245FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69E2022-01-21 11:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-F245FLF16/KS,LK/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2022-01-21 11:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TRAEPTR70A2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A020-A035FLAN28/CLNACTIVATED
TSAEPTS06B2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06C2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06F2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD53A2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 22:00:00Z GND-F175FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 11:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-21 11:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 14:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 14:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 14:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
REPR1132022-01-21 15:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D0210/22PLANNED
REPR1172022-01-21 12:00:00Z - 2022-01-21 19:00:00Z GND-A023FLNOT.A0162/22PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 12:30:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-21 12:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 12:30:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-21 12:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 12:30:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-21 12:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR1032022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-01-21 07:30:00Z - 2022-01-21 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F135-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A035-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR1242022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2022-01-21 07:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-A025FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR181D2022-01-21 07:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-A035FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR252022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 15:05:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR44B2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR54A2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F095-F465FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-21 08:50:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F095-F465FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-21 12:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F095-F465FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-21 08:50:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-21 12:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A035-F245FLF16/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-21 09:10:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-F245FLF16/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-21 09:10:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR69D2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 16:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69D2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 16:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z GND-F245FLF16/KS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-01-21 09:10:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 12:00:00Z A020-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70A2022-01-21 12:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-01-21 12:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-01-21 06:00:00Z - 2022-01-22 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z GND-F415FLF16/KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A035-F415FLF16/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F115-F415FLF16/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A035-F345FLF16/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A025-F195FLF16/LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A025-F195FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 12:30:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 12:30:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-21 12:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-21 12:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-21 14:30:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 09:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-21 09:30:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 09:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-21 09:30:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 09:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 09:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-21 09:30:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A035-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A055-F195FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z A055-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS262022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS