Stan stref powietrznych na dzień 2022-12-22

Strefy aktywowane 2022-12-22*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212022-12-22 06:30:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD262022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 14:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
DEPD272022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 15:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD292022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-22 15:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 17:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
REPR1482022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E4164/22A02ACTIVATED
REPR2002022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
TRAEPTR1102022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR22A2022-12-22 06:30:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z A020-F075FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-12-22 06:30:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-12-22 06:30:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR3902022-12-22 07:18:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F225-F235FLNOT.D7195/22/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR4882022-12-22 06:15:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F225-F245FLNOT.D7201/22/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR4892022-12-22 07:13:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F225-F245FLNOT.D7202/22/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR5432022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D7206/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
ADHOCNW98B2022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 15:00:00Z GND-A008FLBSPACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPG2022-12-22 08:00:00Z - 2022-12-22 15:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPPTA2022-12-22 09:00:00Z - 2022-12-22 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD212022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7188/22PLANNED
DEPD2152022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F245FLNOT.N7189/22PLANNED
DEPD2602022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F245FLNOT.N7190/22PLANNED
DEPD2612022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7191/22PLANNED
REPR1042022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7192/22PLANNED
REPR1052022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7193/22PLANNED
TRAEPTR05D2022-12-22 09:00:00Z - 2022-12-22 15:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1032022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 21:00:00Z GND-F095FLPA34,C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2022-12-22 07:30:00Z - 2022-12-22 21:00:00Z GND-A065FLPA34,C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11B2022-12-22 10:00:00Z - 2022-12-22 12:00:00Z F135-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-12-22 13:30:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z F135-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-12-22 10:00:00Z - 2022-12-22 12:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-12-22 13:30:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR1262022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2022-12-22 09:00:00Z - 2022-12-22 15:00:00Z GND-A045FLMI2 SW4 DA20 C150PLANNED
TRAEPTR181D2022-12-22 07:30:00Z - 2022-12-22 09:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR24A2022-12-22 08:00:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-12-22 08:00:00Z - 2022-12-22 14:25:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162022-12-22 11:30:00Z - 2022-12-22 20:30:00Z F095-F155FLNOT.N5392/22PLANNED
TRAEPTR3902022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7195/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7069/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3992022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F125FLNOT.D6732/22PLANNED
TRAEPTR4572022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7197/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7198/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D7199/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D7200/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7201/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7202/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4902022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4912022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4942022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7204/22PLANNED
TRAEPTR522022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 09:00:00Z F095-F445FLF16/OAT/WPLANNED
TRAEPTR522022-12-22 08:00:00Z - 2022-12-22 10:00:00Z F095-F245FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR522022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 13:30:00Z F095-F245FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR5422022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D7205/22PLANNED
TRAEPTR5452022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5472022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D7208/22PLANNED
TRAEPTR5502022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7209/22PLANNED
TRAEPTR5512022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22PLANNED
TRAEPTR5522022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR6062022-12-22 11:30:00Z - 2022-12-22 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B6013/22PLANNED
TRAEPTR6072022-12-22 11:30:00Z - 2022-12-22 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D7185/22PLANNED
ADHOCEPTR632A2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z A045-F195FLNOT.F6212/22PLANNED
ADHOCEPTR632B2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6215/22PLANNED
ADHOCEPTR632C2022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6216/22PLANNED
ADHOCEPTR6492022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR792022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-22 11:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-22 11:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-12-22 11:30:00Z - 2022-12-22 18:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-12-22 18:30:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR952022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-22 13:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952022-12-22 13:30:00Z - 2022-12-22 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952022-12-22 20:30:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR982022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-22 13:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982022-12-22 13:30:00Z - 2022-12-22 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982022-12-22 20:30:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-22 11:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992022-12-22 11:30:00Z - 2022-12-22 18:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992022-12-22 18:30:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 16:00:00Z F115-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-22 08:00:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 16:00:00Z A035-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-22 08:00:00Z - 2022-12-22 14:30:00Z F115-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 16:00:00Z F115-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 16:00:00Z A035-F345FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 16:00:00Z A025-F195FLF15PLANNED
TSAEPTS06B2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 14:00:00Z A025-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 14:00:00Z A035-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-12-22 12:00:00Z - 2022-12-22 14:00:00Z F095-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS262022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7098/22PLANNED
TSAEPTS282022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F205-F245FLNOT.D7098/22PLANNED
TSAEPTS292022-12-22 07:00:00Z - 2022-12-22 19:00:00Z F205-F245FLNOT.D7098/22PLANNED
TSAEPTS4742022-12-22 08:00:00Z - 2022-12-22 17:00:00Z GND-F145FLSUP37/22PLANNED
ADHOCTR3932022-12-22 06:00:00Z - 2022-12-23 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7069/22/WPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS