Stan stref powietrznych na dzień 2023-6-15

Strefy aktywowane 2023-6-15*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-06-15 13:15:00Z - 2023-06-15 18:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1622023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23ACTIVATED
REPR2002023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23ACTIVATED
TRAEPTR115A2023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2023-06-15 13:00:00Z - 2023-06-15 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20ACTIVATED
TRAEPTR182A2023-06-15 10:00:00Z - 2023-06-15 19:00:00Z GND-A020FLSW4 MI2 M346ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z A020-A045FLCLN RMK EACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPZA2023-06-15 14:00:00Z - 2023-06-15 22:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD212023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z GND-F130FL3510/23PLANNED
DEPD212023-06-15 18:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD242023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z GND-F510FL3511/23PLANNED
MRTEPMRT112023-06-15 19:10:00Z - 2023-06-15 23:30:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT992023-06-15 14:00:00Z - 2023-06-15 19:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
REPR1422023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-A019FLNOT.G0277/23PLANNED
ADHOCEPR1622023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23PLANNED
REPR2002023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23PLANNED
TRAEPTR130B2023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
ADHOCEPTR4902023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3497/23PLANNED
ADHOCEPTR4902023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3497/23PLANNED
ADHOCEPTR4912023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D3497/23PLANNED
ADHOCEPTR4912023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D3497/23PLANNED
ADHOCEPTR4942023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3498/23PLANNED
ADHOCEPTR4942023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3498/23PLANNED
TRAEPTR792023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/SUP57/23PLANNED
TRAEPTR952023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR952023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-06-15 00:00:00Z - 2023-06-15 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR992023-06-15 06:00:00Z - 2023-06-16 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-06-15 14:00:00Z - 2023-06-15 21:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2023-06-15 18:00:00Z - 2023-06-15 21:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-06-15 14:00:00Z - 2023-06-15 21:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-06-15 18:00:00Z - 2023-06-15 21:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS3B2023-06-15 07:00:00Z - 2023-06-15 13:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-06-15 07:00:00Z - 2023-06-15 13:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-06-15 07:00:00Z - 2023-06-15 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS